Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 153)
 
   Login via CAS
  sort in descending ordersort in ascending orderYear sort in descending ordersort in ascending orderFaculty sort in descending ordersort in ascending orderPart sort in descending ordersort in ascending orderOrientation sort in descending ordersort in ascending orderCode sort in descending ordersort in ascending orderTitle Application submission deadline Programme status
detail2023/2024 Faculty of Physical Education and Sport Centrum CŽV a služeb Lifelong learning programme - Interest-oriented 10163 Introduction to coaching school studies - general basis [10163]27.10.2023admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Medicine in Pilsen Studijní oddělení Lifelong learning programme - Interest-oriented JRUNI Display options for all acad. years. Juniorská univerzita Lékařské fakulty UK v Plzni [9746]12.12.2023admission procedure terminated
detail2023/2024 Hussite Theological Faculty HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin Lifelong learning programme - University of the Third Age 2904 Display options for all acad. years. Vzdělávací exkurze U3V - zimní semestr [10048]07.10.2023admission procedure in progress
detail2023/2024 Rectorate Rektorát UK - CCŽV Lifelong learning programme - Interest-oriented 9385 Display options for all acad. years. EU Careers preparation course (CU) [10202]21.01.2024admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Education Katedra psychologie Lifelong learning programme - Interest-oriented 8338 Display options for all acad. years. a [10039]17.10.2023admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Education Katedra dějin a didaktiky dějepisu Lifelong learning programme - University of the Third Age 8408 Display options for all acad. years. Minulost v přítomnosti II [9102]30.06.2023admission procedure in progress
detail2023/2024 Rectorate Rektorát UK - CCŽV Lifelong learning programme - Interest-oriented 9385 Display options for all acad. years. EU Careers preparation course (CU) [9395]15.08.2023admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Physical Education and Sport Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu Lifelong learning programme - Interest-oriented 9606 Introduction to study Physioterapy [9606]31.08.2023admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Education Katedra psychologie Lifelong learning programme - Interest-oriented 8338 Display options for all acad. years. a [9995]03.10.2023admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Medicine in Pilsen Ústav sociálního a posudkového lékařství Lifelong learning programme - University of the Third Age 1770 Display options for all acad. years. U3V - Člověk ve zdraví i v nemoci. Podpora zdraví a prevence nemocí. [9552]30.09.2023admission procedure in progress
detail2023/2024 Rectorate Rektorát UK - CCŽV Lifelong learning programme - Interest-oriented 7849 Display options for all acad. years. Juniorská univerzita: humanitní zaměření [10066]14.11.2023admission procedure terminated
detail2023/2024 Faculty of Medicine in Pilsen Studijní oddělení Lifelong learning programme - Interest-oriented PRI_OT Elektronické modelové otázky s testem (příprava pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství ) - pro přijímací řízení 2024 [9664]31.05.2024admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Education Katedra matematiky a didaktiky matematiky Lifelong learning programme - Interest-oriented 9934 Display options for all acad. years. Support of the integration of mathematica, reading and language literacy in primary pupils via solving word problems I [10546]05.09.2024admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Education Katedra speciální pedagogiky Lifelong learning programme - Profession-oriented 4137 Display options for all acad. years. . [10321]15.03.2024admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Education Katedra germanistiky Lifelong learning programme - Interest-oriented 10323 Display options for all acad. years. Non-violent communication in the teaching process for teaching staff [10323]22.04.2024admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Education Katedra informačních technologií a technické výchovy Lifelong learning programme - University of the Third Age 5143 Display options for all acad. years. Online agenda pro seniory a její využívání na mobilních zařízeních VIII [10499]30.06.2023admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Education Katedra psychologie Lifelong learning programme - Interest-oriented 8712 Display options for all acad. years. LGBT+ topics at school (psychological aspects) [10368]07.04.2024admission procedure in progress
detail2023/2024 Institute for Language and Preparatory Studies Metodické a odborné centrum Lifelong learning programme - Interest-oriented 3808 Display options for all acad. years. Methodical Course of Czech as a Foreign Language for Teachers from Compatriot Communities [10387]15.03.2024admission procedure in progress
detail2023/2024 Institute for Language and Preparatory Studies Metodické a odborné centrum Lifelong learning programme - Interest-oriented 3809 Display options for all acad. years. Metodické sympozium k výuce češtiny jako cizího jazyka [10388]01.06.2024admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Education Katedra germanistiky Lifelong learning programme - Interest-oriented 7104 Display options for all acad. years. Přípravný kurz pro studium německého jazyka a literatury [10302]23.04.2024admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Education Katedra francouzského jazyka a literatury Lifelong learning programme - Interest-oriented 10455 bude upřesněno [10455]01.05.2024admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Education Středisko pedagogické praxe Lifelong learning programme - Interest-oriented 9849 Display options for all acad. years. Vstupní kurz pro provázející učitele [10384]30.06.2024admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Physical Education and Sport Centrum CŽV a služeb Lifelong learning programme - Profession-oriented 3414 Display options for all acad. years. General education course for coaches - "B" license - ice hockey specialization [10358]12.04.2024admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Social Sciences neurčeno Lifelong learning programme - Interest-oriented 9688 Odborné předměty pro veřejnost [9688]20.09.2023admission procedure terminated
detail2023/2024 Faculty of Physical Education and Sport Centrum CŽV a služeb Lifelong learning programme - Profession-oriented 3891 Display options for all acad. years. Introduction to coaching school studies - general basis [9905]27.10.2023admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Education Katedra psychologie Lifelong learning programme - Interest-oriented 8338 Display options for all acad. years. a [10042]05.10.2023admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Education Katedra psychologie Lifelong learning programme - Interest-oriented 8338 Display options for all acad. years. a [10040]05.10.2023admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Education Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Lifelong learning programme - Interest-oriented 5686 Display options for all acad. years. aa [9136]01.03.2024admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Education Katedra dějin a didaktiky dějepisu Lifelong learning programme - Profession-oriented 4470 Display options for all acad. years. bude upřesněno [9173]30.06.2023admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Physical Education and Sport Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství Lifelong learning programme - Profession-oriented 9175 Yoga and yoga therapy - second grade [9175]29.09.2023admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Education Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Lifelong learning programme - University of the Third Age 8064 Display options for all acad. years. ---- [9066]30.06.2023admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Education Katedra výtvarné výchovy Lifelong learning programme - University of the Third Age 6321 Display options for all acad. years. Výtvarná tvorba IV [9101]30.06.2023admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Education Katedra tělesné výchovy Lifelong learning programme - University of the Third Age 6211 Display options for all acad. years. Movement activities for seniors [9109]30.06.2023admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Medicine in Pilsen Studijní oddělení Lifelong learning programme - Interest-oriented PRI_BIO Display options for all acad. years. Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství - biologie [8864]13.03.2023admission procedure terminated
detail2023/2024 Faculty of Education Katedra hudební výchovy Lifelong learning programme - Interest-oriented 6732 Display options for all acad. years. . [9111]31.01.2024admission procedure terminated
detail2023/2024 Faculty of Education Katedra psychologie Lifelong learning programme - Profession-oriented 9193 Display options for all acad. years. Studium k výkonu specializovaných činností-prevence sociálně patologických jevů a rizikového chování (kombinovaná forma) (metodici) [9193]01.09.2023admission procedure terminated
detail2023/2024 Faculty of Education Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Lifelong learning programme - Interest-oriented 6016 Display options for all acad. years. Motivation and development of teaching staff [9240]30.06.2024admission procedure in progress
detail2023/2024 Institute for Language and Preparatory Studies Metodické a odborné centrum Lifelong learning programme - Interest-oriented 8644 Display options for all acad. years. - [9232]30.08.2023admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Education Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Lifelong learning programme - Interest-oriented 6019 Display options for all acad. years. ---- [9250]30.06.2024admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Education Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Lifelong learning programme - Interest-oriented 6020 Display options for all acad. years. Creating modern powerpoint presentations [9251]30.06.2024admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Education Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Lifelong learning programme - Interest-oriented 8713 Display options for all acad. years. xxx [9252]30.06.2024admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Education Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Lifelong learning programme - Profession-oriented 4520 Display options for all acad. years. Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky v kombinované formě [9130]30.08.2024admission procedure terminated
detail2023/2024 Faculty of Education Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Lifelong learning programme - Profession-oriented 293 Display options for all acad. years. aa [9134]30.09.2023admission procedure terminated
detail2023/2024 Faculty of Education Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Lifelong learning programme - Interest-oriented 6917 Display options for all acad. years. aa [9140]01.03.2024admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Education Katedra občanské výchovy a filosofie Lifelong learning programme - Profession-oriented 928 Display options for all acad. years. Teaching Civics and the Basics of Social Sciences for Primary and Secondary Schools [9144]31.07.2023admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Education Katedra občanské výchovy a filosofie Lifelong learning programme - Profession-oriented 9145 Display options for all acad. years. Teaching Civics and the Basics of Social Sciences for Primary and Secondary Schools - combined studies [9145]31.07.2023admission procedure terminated
detail2023/2024 Faculty of Education Katedra speciální pedagogiky Lifelong learning programme - Profession-oriented 314 Display options for all acad. years. Speciální pedagogika pro absolventy SŠ a s pedagogickou kvalifikací - Studium v oblasti pedagogických věd [9171]30.09.2023admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Education Katedra preprimární a primární pedagogiky Lifelong learning programme - Interest-oriented 9189 Display options for all acad. years. Žáci s odlišným mateřským jazykem jako součást naší třídy [9190]15.09.2024admission procedure in progress
detail2023/2024 Faculty of Physical Education and Sport Centrum CŽV a služeb Lifelong learning programme - Profession-oriented 199 Display options for all acad. years. Trenérská škola - licence A [9340]15.09.2023admission procedure terminated
detail2023/2024 Faculty of Education Katedra preprimární a primární pedagogiky Lifelong learning programme - Profession-oriented 9200 Display options for all acad. years. a [9200]25.06.2023admission procedure terminated
Results 1-50 of 829 1 2 3 4 5 ... 17 next
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html