Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 139)
 
   Login via CAS
  sort in descending ordersort in ascending orderYear sort in descending ordersort in ascending orderFaculty sort in descending ordersort in ascending orderPart sort in descending ordersort in ascending orderProgramme focus sort in descending ordersort in ascending orderProgramme code sort in descending ordersort in ascending orderTitleApplication submission deadlineProgramme status
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra anglického jazyka a literatury Lifelong learning programme - Profession-oriented 257 Display options for all acad. years. Anglický jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ [7819]05.09.2022admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Lifelong learning programme - Interest-oriented 4885 Display options for all acad. years. Aktuální problémy výuky ruského jazyka [7820]31.10.2022admission procedure terminated
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra matematiky a didaktiky matematiky Lifelong learning programme - Interest-oriented 6929 Display options for all acad. years. Mathematics for life - a seminar for teachers [7810]10.01.2023admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Lifelong learning programme - Interest-oriented 2744 Display options for all acad. years. Rusky bez českého akcentu [7822]01.03.2023admission procedure terminated
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Lifelong learning programme - Interest-oriented 3582 Display options for all acad. years. Výuka ruštiny interaktivně a s využitím moderních technologií [7824]01.03.2023admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Lifelong learning programme - Interest-oriented 6917 Display options for all acad. years. Využití dětské literatury ve výuce ruštiny [7825]01.03.2023admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Lifelong learning programme - Interest-oriented 6919 Display options for all acad. years. Využití nástrojů Office 365 a Google Classroom ve výuce ruského jazyka [7826]01.03.2023admission procedure terminated
detail2022/2023 Faculty of Medicine in Pilsen Studijní oddělení Lifelong learning programme - Interest-oriented PRI_EL Display options for all acad. years. Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství - elektronické modelové otázky s testem [7739]15.05.2022admission procedure terminated
detail2022/2023 Faculty of Medicine in Pilsen Studijní oddělení Lifelong learning programme - Interest-oriented PRI_BIO Display options for all acad. years. Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství - biologie [7737]13.03.2022admission procedure terminated
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra matematiky a didaktiky matematiky Lifelong learning programme - Profession-oriented 3120 Display options for all acad. years. Teaching mathematics for the lower and upper secondary schools [7808]20.08.2022admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Lifelong learning programme - Interest-oriented 7768 Display options for all acad. years. ----- [7857]30.06.2023admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra občanské výchovy a filosofie Lifelong learning programme - Profession-oriented 928 Display options for all acad. years. Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro SŠ a 2. stupeň ZŠ [7855]31.07.2022admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra občanské výchovy a filosofie Lifelong learning programme - University of the Third Age 3928 Display options for all acad. years. Czech Philosophy in European Context [7856]30.06.2022admission procedure terminated
detail2022/2023 Faculty of Social Sciences Institute of International Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 3373 Display options for all acad. years. Mezinárodní teritoriální studia – specializace pro program Česko-německá studia [7744]05.02.2022admission procedure terminated
detail2022/2023 Faculty of Medicine in Pilsen Studijní oddělení Lifelong learning programme - Interest-oriented PRI_CHE Display options for all acad. years. Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství - chemie [7736]07.02.2022admission procedure terminated
detail2022/2023 Faculty of Medicine in Pilsen Studijní oddělení Lifelong learning programme - Interest-oriented PRI_FYZ Display options for all acad. years. Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství - fyzika [7738]17.04.2022admission procedure terminated
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Lifelong learning programme - Interest-oriented 4886 Display options for all acad. years. Současný ruský jazyk a konverzace pro učitele ruského jazyka [7823]01.03.2023admission procedure terminated
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Lifelong learning programme - Interest-oriented 5690 Display options for all acad. years. Zajímavá místa v Rusku [7827]01.03.2023admission procedure terminated
detail2022/2023 Faculty of Medicine in Pilsen Studijní oddělení Lifelong learning programme - Interest-oriented PRI_PRE Display options for all acad. years. Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství [7740]07.02.2022admission procedure terminated
detail2022/2023 Faculty of Social Sciences Institute of International Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 3374 Display options for all acad. years. Mezinárodní teritoriální studia – specializace pro program Teritoriální studia [7745]05.02.2022admission procedure terminated
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Lifelong learning programme - Profession-oriented 293 Display options for all acad. years. Učitelství ruského jazyka pro SŠ a 2.stupeň ZŠ [7828]30.09.2022admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Lifelong learning programme - Interest-oriented 5686 Display options for all acad. years. Moderní didaktika ruštiny jako dalšího cizího jazyka [7821]01.03.2023admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Lifelong learning programme - Interest-oriented 6017 Display options for all acad. years. Sociálně-právní problematika pedagogické praxe [7977]30.06.2023admission procedure in progress
detail2022/2023 Catholic Theological Faculty Dean's Office KTF Lifelong learning programme - University of the Third Age 8319 Management 4 - podnikání [8319]15.02.2023admission procedure in progress
detail2022/2023 Protestant Theological Faculty Department of Church History Lifelong learning programme - Interest-oriented 5543 Display options for all acad. years. Excursion through Protestant Prague [8127]16.02.2022admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Medicine in Hradec Králové Dean's Office Lifelong learning programme - Interest-oriented 8378 Display options for all acad. years. Přípravný kurz 2022 - Somatologie e-learning [8378]12.09.2022admission procedure terminated
detail2022/2023 Faculty of Medicine in Hradec Králové Dean's Office Lifelong learning programme - Interest-oriented 8386 Display options for all acad. years. Přípravný kurz 2022 - Přípravné kurzy celkem + přijímací zkoušky nanečisto [8386]12.09.2022admission procedure terminated
detail2022/2023 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 8351 Display options for all acad. years. Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace v teorii i praxi, obrana proti šikaně na pracovišti [8564]14.10.2022admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Physical Education and Sport Department of Athletics and Outdoor Sports Lifelong learning programme - Profession-oriented 3493 Display options for all acad. years. Instruktor lezení na umělých stěnách - prodloužení kvalifikace [8824]28.11.2022admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Physical Education and Sport Department of Athletics and Outdoor Sports Lifelong learning programme - Interest-oriented 4564 Display options for all acad. years. Core trénink a balanční pomůcky 11/2022 [8829]21.11.2022admission procedure in progress
detail2022/2023 Catholic Theological Faculty Department of Biblical Sciences and ancient languages Lifelong learning programme - Interest-oriented 1283 Display options for all acad. years. Úvod do Bible 2 [8981]10.02.2023admission procedure in progress
detail2022/2023 Catholic Theological Faculty Department of Ecclesiastical History and Literary History Lifelong learning programme - Interest-oriented 6054 Display options for all acad. years. Czech Church History 2 [8995]10.02.2023admission procedure in progress
detail2022/2023 Catholic Theological Faculty Department of Ecclesiastical History and Literary History Lifelong learning programme - Interest-oriented 6831 Display options for all acad. years. Numismatika, metrologie a historická statistika [8997]10.02.2023admission procedure in progress
detail2022/2023 Catholic Theological Faculty Department of Ecclesiastical History and Literary History Lifelong learning programme - Interest-oriented 7934 Display options for all acad. years. Církevní a obecné dějiny středověku [8998]10.02.2023admission procedure in progress
detail2022/2023 Catholic Theological Faculty Department of Systematic Theology and Philosophy Lifelong learning programme - Interest-oriented 2517 Display options for all acad. years. Teologie svátostí 2 [9000]10.02.2023admission procedure in progress
detail2022/2023 Catholic Theological Faculty Department of Systematic Theology and Philosophy Lifelong learning programme - Interest-oriented 6817 Display options for all acad. years. Christologie a soteriologie [9001]10.02.2023admission procedure in progress
detail2022/2023 Catholic Theological Faculty Department of Systematic Theology and Philosophy Lifelong learning programme - Interest-oriented 8756 Mariologie [8756]30.09.2022admission procedure in progress
detail2022/2023 Catholic Theological Faculty Department of Systematic Theology and Philosophy Lifelong learning programme - Interest-oriented 6609 Display options for all acad. years. Dějiny antické filozofie [8763]30.09.2022admission procedure in progress
detail2022/2023 Catholic Theological Faculty Institute of Christian Art History Lifelong learning programme - Interest-oriented 6637 Display options for all acad. years. Vizuální kultura středověku 1 [8779]30.09.2022admission procedure in progress
detail2022/2023 Centre for Knowledge and Technology Transfer Centre for Knowledge and Technology Transfer Lifelong learning programme - Interest-oriented 8827 Násilí v blízkých vztazích [8827]09.10.2022admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Law Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM Lifelong learning programme - Interest-oriented 8875 . [8875]09.01.2023admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Lifelong learning programme - Interest-oriented 8884 Display options for all acad. years. ---- [8884]30.06.2023admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Science Futher Education Centre Lifelong learning programme - Profession-oriented 5529 Display options for all acad. years. How to do group lessons (not only) in biology lessons? [8917]10.02.2022admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Science Futher Education Centre Lifelong learning programme - Interest-oriented IMPROVIZLS Applied improvisation [8928]15.05.2023admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Arts Institute of Czech Studies Lifelong learning programme - Interest-oriented 8973 Česká studia online [8973]30.01.2023admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Lifelong learning programme - Interest-oriented 8964 Display options for all acad. years. Přípravný kurz k přijímací zkoušce do studijního programu Andragogika a management vzdělávání [8964]19.04.2023admission procedure terminated
detail2022/2023 Catholic Theological Faculty Department of Biblical Sciences and ancient languages Lifelong learning programme - Interest-oriented 7931 Display options for all acad. years. Latinská četba pro teology 2 [8978]10.02.2023admission procedure in progress
detail2022/2023 Catholic Theological Faculty Department of Biblical Sciences and ancient languages Lifelong learning programme - Interest-oriented 7933 Display options for all acad. years. Základy biblické hebrejštiny [8980]10.02.2023admission procedure in progress
detail2022/2023 Catholic Theological Faculty Department of Ecclesiastical History and Literary History Lifelong learning programme - Interest-oriented 6051 Display options for all acad. years. Ecclesiastical History of the 19th and 20th Cen. [8994]10.02.2023admission procedure in progress
detail2022/2023 Catholic Theological Faculty Department of Ecclesiastical History and Literary History Lifelong learning programme - Interest-oriented 6071 Display options for all acad. years. History of Historiography [8999]10.02.2023admission procedure in progress
Results 1-50 of 869 1 2 3 4 5 ... 18 next
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html