Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 139)
 
   Login via CAS
  sort in descending ordersort in ascending orderYear sort in descending ordersort in ascending orderFaculty sort in descending ordersort in ascending orderPart sort in descending ordersort in ascending orderProgramme focus sort in descending ordersort in ascending orderProgramme code sort in descending ordersort in ascending orderTitleApplication submission deadlineProgramme status
detail2022/2023 Faculty of Education Studijní oddělení Lifelong learning programme - Interest-oriented 8380 Registration to admission procedure for applicants with a special visa / temporary protection [8380]10.06.2022admission procedure terminated
detail2022/2023 Rectorate Rektorát UK - CCŽV Lifelong learning programme - Interest-oriented 7850 Display options for all acad. years. Juniorská univerzity: přírodovědné zaměření [8895]14.11.2022admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra informačních technologií a technické výchovy Lifelong learning programme - Interest-oriented 7550 Display options for all acad. years. Možnosti programování na základní škole [8081]30.09.2022admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra dějin a didaktiky dějepisu Lifelong learning programme - University of the Third Age 8408 Display options for all acad. years. Minulost v přítomnosti I [8408]20.12.2022admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra psychologie Lifelong learning programme - Interest-oriented 8338 Display options for all acad. years. a [9428]30.06.2023admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra matematiky a didaktiky matematiky Lifelong learning programme - Interest-oriented 8481 Webinář – Formativní hodnocení v matematice 1. stupně ZŠ - I. pro začátečníky [8481]20.09.2022admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Physical Education and Sport Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu Lifelong learning programme - Interest-oriented 7746 Display options for all acad. years. Základy žonglování a skupinové pozemní akrobacie [9301]25.04.2023admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra hudební výchovy Lifelong learning programme - Interest-oriented 6938 Display options for all acad. years. Program dovedností pro učitele HV - hra na klavír [7956]15.09.2022admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra tělesné výchovy Lifelong learning programme - University of the Third Age 6211 Display options for all acad. years. Movement activities for seniors [8077]30.06.2022admission procedure terminated
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra matematiky a didaktiky matematiky Lifelong learning programme - Interest-oriented 8480 Formativní hodnocení v matematice 1. stupně ZŠ - II. pro mírně pokročilé [8480]25.10.2022admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Physical Education and Sport Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství Lifelong learning programme - Interest-oriented 7814 Display options for all acad. years. Zdravotní tělesná výchova v praxi [9126]26.05.2023admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra hudební výchovy Lifelong learning programme - Interest-oriented 5867 Display options for all acad. years. Profesní únava hlasu a možnosti nápravy [7959]25.04.2022admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Lifelong learning programme - Interest-oriented 5697 Display options for all acad. years. Odborné řešení školní šikany a kyberšikany II [7985]30.06.2023admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Lifelong learning programme - Interest-oriented 6021 Display options for all acad. years. Vizualizace dat v prezentacích [7991]30.06.2023admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra psychologie Lifelong learning programme - Interest-oriented 7770 Display options for all acad. years. Principles and techniques of participation in teachers' collective [8091]17.05.2023admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra psychologie Lifelong learning programme - Interest-oriented 6368 Display options for all acad. years. Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina II. [8093]07.10.2022admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra psychologie Lifelong learning programme - Interest-oriented 7817 Display options for all acad. years. Rozvoj pracovní paměti u žáků [8096]15.09.2022admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra chemie a didaktiky chemie Lifelong learning programme - University of the Third Age 4681 Display options for all acad. years. Ancient Elements not only through the Eyes of Natural Sciences [8062]30.06.2022admission procedure terminated
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra matematiky a didaktiky matematiky Lifelong learning programme - Interest-oriented 8482 Webinář – Formativní hodnocení v matematice 1. stupně ZŠ - II. pro mírně pokročilé [8482]01.11.2022admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Physical Education and Sport Sporty v přírodě Lifelong learning programme - Profession-oriented 7929 Display options for all acad. years. Instruktor sportovního lezení [8561]30.04.2022admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Social Sciences neurčeno Lifelong learning programme - Interest-oriented 5788 Display options for all acad. years. prg.ai [8792]14.09.2022admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Lifelong learning programme - Interest-oriented 8950 Display options for all acad. years. ---- [8950]30.06.2023admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Lifelong learning programme - Interest-oriented 6024 Display options for all acad. years. Základy koučinku pro pedagogické pracovníky [7975]30.06.2023admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Lifelong learning programme - University of the Third Age 8064 Display options for all acad. years. ---- [8064]30.06.2022admission procedure terminated
detail2022/2023 Rectorate Rektorát UK - CCŽV Lifelong learning programme - Interest-oriented 7849 Display options for all acad. years. Juniorská univerzita: humanitní zaměření [8912]16.11.2022admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Lifelong learning programme - Interest-oriented 6018 Display options for all acad. years. ---- [7971]30.06.2023admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra speciální pedagogiky Lifelong learning programme - Profession-oriented 314 Display options for all acad. years. studium v oblasti pedagogických věd [8109]01.09.2022admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra preprimární a primární pedagogiky Lifelong learning programme - Interest-oriented 7701 Display options for all acad. years. Inkluze v předškolním vzdělávání [8152]15.12.2022admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Lifelong learning programme - Interest-oriented 6016 Display options for all acad. years. Motivation and development of teaching staff [7982]30.06.2023admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra psychologie Lifelong learning programme - Profession-oriented 303 Display options for all acad. years. Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů a rizikového chování [8033]29.07.2022admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra psychologie Lifelong learning programme - Interest-oriented 6370 Display options for all acad. years. Instrumental Enrichment - Basic 1. [9426]30.06.2023admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra psychologie Lifelong learning programme - Interest-oriented 6369 Display options for all acad. years. Instrumental Enrichment - Reuven Feuerstein I. [8095]05.03.2023admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra hudební výchovy Lifelong learning programme - Interest-oriented 6734 Display options for all acad. years. Metodika hry na boomwhackery pro učitele hudební výchovy na 2. stupni ZŠ [7952]13.10.2022admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Lifelong learning programme - Interest-oriented 7767 Display options for all acad. years. ---- [7963]30.06.2023admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Lifelong learning programme - Interest-oriented 5792 Display options for all acad. years. ---- [7987]31.05.2023admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra psychologie Lifelong learning programme - Interest-oriented 8712 LGBT+ topics at school (psychological aspects) [8712]22.05.2023admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra tělesné výchovy Lifelong learning programme - Profession-oriented 1038 Display options for all acad. years. Učitelství tělesné výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ [7942]31.08.2022admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra preprimární a primární pedagogiky Lifelong learning programme - Interest-oriented 5449 Display options for all acad. years. Two years old children at pre-school education [8151]15.12.2022admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Physical Education and Sport Centrum CŽV a služeb Lifelong learning programme - University of the Third Age 7815 Display options for all acad. years. Teorie a praxe v tělovýchově seniorů [8154]31.08.2022admission procedure in progress
detail2022/2023 Hussite Theological Faculty HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin Lifelong learning programme - University of the Third Age 2904 Display options for all acad. years. Kulturně-historický cyklus přednášek [8256]30.06.2022admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Education Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Lifelong learning programme - Interest-oriented 8519 The Bible in literature, literature in the Bible. Topics for working with text (not only) in literary education. [8519]20.09.2022admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra tělesné výchovy Lifelong learning programme - Interest-oriented 6926 Display options for all acad. years. Gymnastická příprava pro další sportovní aktivity [7943]31.08.2022admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra informačních technologií a technické výchovy Lifelong learning programme - Interest-oriented 6951 Display options for all acad. years. Cloudové technologie školní agendy [8078]30.09.2022admission procedure in progress
detail2022/2023 Hussite Theological Faculty HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin Lifelong learning programme - University of the Third Age 2904 Display options for all acad. years. Vzdělávací exkurze U3V - letní semestr [8258]28.02.2023admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Physical Education and Sport Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu Lifelong learning programme - Interest-oriented 5681 Display options for all acad. years. Introduction to study Coach [8578]04.09.2022admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Physical Education and Sport Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství Lifelong learning programme - Interest-oriented 4490 Display options for all acad. years. Kompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi I. [8821]02.05.2023admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra psychologie Lifelong learning programme - Interest-oriented 6375 Display options for all acad. years. Učitelský stres a syndrom vyhoření - jak se mu vyhnout [8098]19.09.2022admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra psychologie Lifelong learning programme - Interest-oriented 6371 Display options for all acad. years. Zprostředkované učení a jeho využití v pedagogické a poradenské praxi [8099]15.09.2022admission procedure in progress
detail2022/2023 Hussite Theological Faculty ostatní Lifelong learning programme - Interest-oriented 3925 Display options for all acad. years. Mimořádné studium [8818]30.09.2023admission procedure in progress
detail2022/2023 Faculty of Education Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Lifelong learning programme - Interest-oriented 6014 Display options for all acad. years. ---- [7978]17.05.2023admission procedure in progress
Results 1-50 of 869 1 2 3 4 5 ... 18 next
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html