Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
List of theses
   Login via CAS
 
               
Put forward for an award:
results per page
sort in descending ordersort in ascending orderThesis title sort in descending ordersort in ascending orderYear of announcement sort in descending ordersort in ascending orderYear of defence Thesis type Thesis discipline sort in descending ordersort in ascending orderSupervisor sort in descending ordersort in ascending orderAuthor sort in descending ordersort in ascending orderAnnounced Assigned Department Faculty
detail Stanovení míry predačního tlaku ledňáčka říčního (Alcedo atthis) na autochtonní a alochtonní populace pstruha obecného formy potoční (Salmo trutta m. fario) 2014/2015 diploma thesis doc. RNDr. Martin Čech, Ph.D.   25.11.2014 Ne Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Potrava ledňáčka říčního (Alcedo atthis) na Slapské přehradě a její změny v letech 1999-2014 2014/2015 diploma thesis doc. RNDr. Martin Čech, Ph.D.   25.11.2014 Ne Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Velikostní složení potravy ledňáčka říčního (Alcedo atthis) v závislosti na typu lovené kořisti 2014/2015 diploma thesis doc. RNDr. Martin Čech, Ph.D.   25.11.2014 Ne Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
detail Potrava kormoránů velkých hřadujících na ÚN Hostivař v Praze a možné důsledky pro sportovní rybolov 2014/2015 Bachelor's thesis doc. RNDr. Martin Čech, Ph.D.   14.01.2015 Ne Ústav pro životní prostředí (31-550) PřF
Results 1-4 of 4 1
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html