Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Kvasinky jako nástroj syntetické biologie
Thesis title in Czech: Kvasinky jako nástroj syntetické biologie
Thesis title in English: Yeast as a tool for synthetic biology
Key words: Saccharomyces cerevisiae, syntetický genom, metagenomika, homologní rekombinace
English key words: Saccharomyces cerevisiae, synthetic genome, metagenomics, homologous recombination
Academic year of topic announcement: 2023/2024
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Genetics and Microbiology (31-140)
Supervisor: RNDr. Michal Čáp, Ph.D.
Author: hidden - applied
Date of registration: 24.11.2023
Preliminary scope of work
Práce se bude zabývat využitím kvasinek, zejména druhu Saccharomyces cerevisiae v metodických přístupech využívaných v syntetické biologii. Zejména jde o velmi účinnou homologní rekombinaci, která u kvasinek probíhá a již je možno využít pro sestavování velkých molekul DNA, s nimiž se jinak in vitro velmi obtížně pracuje a dále pak možnost sestavení expresních knihoven ze syntetických genů, případně kombinací genů pro nalezení nových enzymatických aktivit a celých metabolických drah. Tyto přístupy se uplatňují jak v základním výzkumu tak v biotechnologiích.
Preliminary scope of work in English
The thesis will focus on the usefulness of yeasts, in particular Saccharomyces cerevisiae, in methods used in synthetic biology. It is a very effective homologous recombination, which makes the yeast an excellent tool for assembly of large DNA molecules that are otherwise very difficult to prepare in vitro. In addition, homologous recombination can be exploited for assembly of expression libraries from synthetic genes or combinations of genes to find new enzymatic activities and even entire metabolic pathways. These approaches are applied both in basic research and in biotechnology.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html