Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Nové experimenty v nabídce přípravny demonstračních experimentů KVOF
Thesis title in Czech: Nové experimenty v nabídce přípravny demonstračních experimentů KVOF
Thesis title in English: New demonstration experiments in the Laboratory of General Physisc Education offer
Key words: demonstrační experiment|výuka fyziky
English key words: demonstration experiment|physics education
Academic year of topic announcement: 2023/2024
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Supervisor: RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 20.10.2023
Date of assignment: 20.10.2023
Confirmed by Study dept. on: 09.05.2024
Guidelines
1) Seznámit se s nabídkou demonstračních experimentů přípravny KVOF;
2) Na základě rešerše vybrané literatury vytipovat experimenty, které by mohly vhodně rozšířit nabídku přípravny, ať už jako nové nebo jako rozšíření/doplnění stávajících. Vybrané experimenty upravit tak, aby je bylo možné realizovat s pomůckami, kterými disponuje přípravna demonstračních experimentů KVOF.
3) Experimenty sestavit a vyzkoušet, případně navrhnout změny a realizovat je;
4) Vypracovat podrobný návod na sestavení a předvedení experimentů pro demonstrátory (včetně příslušné teorie a vysvětlení) a popis experimentů pro vyučující, který bude umístěn v Katalogu demonstračních experimentů KVOF.
References
1) Katalog demonstračních experimentů KVOF http://arara.karlov.mff.cuni.cz/
2) Vysokoškolské demonstrační experimenty z fyziky – sborník z workshopů, Západočeská univerzita v Plzni, 2001
3) Pokusy z elektřiny I, A. Hlavička, SPN 1953
4) Pokusy z elektřiny II, A. Hlavička, SPN 1955
5) učebnice a zápisky Č. Strouhala
6) Praktikum školních pokusů I, II, M. Svoboda a kol., Karolinum 1996
7) další literatura dle zadání vedoucího
Preliminary scope of work
Cílem práce je připravit k použití (tj. sestavit, vyzkoušet, popsat) vybrané fyzikální demonstrační experimenty, které budou využitelné při výuce na MFF. Experimenty budou zařazeny do nabídky Katalogu demonstračních experimentů KVOF.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html