Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vliv deadenylázy Ccr4 na regulaci buněčného cyklu v kvasinkových koloniích
Thesis title in Czech: Vliv deadenylázy Ccr4 na regulaci buněčného cyklu v kvasinkových koloniích
Thesis title in English: Role of Ccr4 deadenylase in cell cycle regulation in yeast colonies
Key words: deadenylace mRNA, kvasinkové kolonie, Saccharomyces cerevisiae
English key words: mRNA deadenylation, yeast colony, Saccharomyces cerevisiae
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Genetics and Microbiology (31-140)
Supervisor: RNDr. Michal Čáp, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 02.11.2020
Date of assignment: 02.11.2020
Date of electronic submission:25.04.2022
Date of proceeded defence: 24.05.2022
Opponents: RNDr. Martin Převorovský, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Náplní práce je hlubší studium fenotypu deleční mutanty v genu CCR4, který kóduje mRNA deadenylázu Ccr4p. Předběžné výsledky naznačují novou roli této deadenylázy z CCR4-NOT komplexu v regulaci buněčného cyklu u kvasinek. Fenotyp delečního kmene ccr4Δ lze pozorovat především na buňkách v koloniích a to naznačuje specifickou regulaci buněčného cyklu především v podmínkách pomalého růstu za sníženého přísunu živin, jak k tomu dochází právě v buňkách kolonie v kontrastu k suspenzním třepaným kultivacím. Úlohou řešitele bude vytvoření sady dvojitě delečních mutant v genu CCR4 a dalších genech, které v celogenmomových screenech vykazovaly genetické interakce a/nebo zajímave fenotypy. Tyto kmeny budou jednak sloužit jako ověření výsledků celogenomových screenů a jednak poslouží pro studium buněčného cyklu pomocí průtokové cytomertrie.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html