Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vychytávání těžkých kovů z odpadních vod pomocí hydrogelů
Thesis title in Czech: Vychytávání těžkých kovů z odpadních vod pomocí hydrogelů
Thesis title in English: Capture of heavy metals from waste waters using hydrogels
Key words: těžké kovy, hydrogel, dvojmocné kationty
English key words: heavy metals, hydrogel, dvojmocné kationty
Academic year of topic announcement: 2023/2024
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physical and Macromolecular Chemistry (31-260)
Supervisor: Ing. Lucie Nová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 10.10.2023
Date of assignment: 10.10.2023
Confirmed by Study dept. on: 10.01.2024
Date of electronic submission:24.05.2024
Date of proceeded defence: 13.06.2024
Opponents: RNDr. Jakub Širc, Ph.D.
 
 
 
Advisors: Mgr. Oleg Rud, Ph.D.
Preliminary scope of work
Průmyslové odpadní vody často obsahují těžké kovy, jako je olovo, nikl, kadmium, rtuť, měď, zinek, ale i vzácnější jako např. platina. Takto znečištěná voda musí být před dalším použitím a nebo vypuštěním do městské kanalizace nebo do vodních toků upravena a zbavena těžkých kovů, protože těžké kovy ohrožují živé organismy. Zároveň by ale byla škoda zachycené kovy jen tak vyhodit. Mnohem výhodnější by bylo je z odpadních vod vychytat a znovu použít. Polyelektrolytové hydrogely jsou materiály, které mají strukturu zesíťovaných polymerních karboxylových kyselin nebo zásad. Například PAA hydrogel je tvořen zesíťovanými řetězci polyakrylové kyseliny. PAA hydrogel ve vodném roztoku nabobtná a některé karboxylové skupiny disociují. Tyto záporně nabité (disociované) karboxylátové skupiny přitahují kationty z daného roztoku a tím je vlastně vtahují dovnitř PAA hydrogelu. Použitý hydrogel s absorbovanými těžkými kovy z roztoku odstraníme a vychytané kovy můžeme získat např. spálením hydrogelu. Náplní práce bude experimentální (v případě zájmu i výpočetní) studium vychytávání kationtů těžkých kovů z vody pomocí PAA hydrogelů.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html