Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Modelování intermolekulárních micel
Thesis title in Czech: Modelování intermolekulárních micel
Thesis title in English: Modelling of intermolecular micelles
Key words: micela, molekulární struktura, modelování, simulace
English key words: micelle, molecular structure, modelling, simulation
Academic year of topic announcement: 2021/2022
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physical and Macromolecular Chemistry (31-260)
Supervisor: Ing. Lucie Nová, Ph.D.
Author:
Advisors: doc. RNDr. Filip Uhlík, Ph.D.
Preliminary scope of work
Některé polymerní systémy za vhodně zvolených podmínek (rozpouštědlo, teplota, pH, atd.) tvoří struktury jako jsou micely, vesikuly a dvojvrstvy. Pomocí zjednodušených počítačových modelů můžeme relativně rychle prozkoumat chování a molekulární strukturu daného polymeru v širokém rozsahu vnějších podmínek.
Cílem práce je najít takové podmínky, kdy daný polymerní řetězec tvoří intermolekulární micely.
Preliminary scope of work in English
Some polymers at certain conditions (solvent, temperature, pH, etc.) form structures like micelles, vesicles and bilayers. Using simplified computer models we can relativelly fast search over a wide range of external conditions and inspect the behaviour and molecular structure of a polymer.
In this work the student will search for such conditions when given polymer chain forms intermolecular micelles.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html