Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
3D modelování elektromagnetických polí ve fyzikálních strukturách
Thesis title in Czech: 3D modelování elektromagnetických polí ve fyzikálních strukturách
Thesis title in English: 3D Modelling of Electromagnetic Fields in Physical Structures
Key words: Elektromagnetické pole, 3D modelování, polovodičové detektory, transientní proudy
English key words: electromagnetic field, 3D modelling, semiconductor detector, transient currents
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Thesis type: dissertation
Thesis language:
Department: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Supervisor: doc. Ing. Petr Praus, CSc.
Author:
Advisors: doc. RNDr. Jan Kunc, Ph.D.
prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D.
Guidelines
Doktorand se bude zabývat počítačovým 3D modelováním elektromagnetických polí. Po nutném zvládnutí funkcionalit vhodného programového prostředí (Matlab, Comsol, Computer Simulation Technology) aplikuje postupy modelování elektromagnetických polí v aparatuře pro měření transientních proudů u polovodičových detektorů se zaměřením na identifikaci poruchových jevů pro dosažení optimální detekce signálu a dále i na modelování profilů elektrického pole v měřených detektorech. Součástí práce bude též modelování rozložení elektromagnetických polí v blízkém okolí pravidelných kovových nanostruktur potenciálních aktivních substrátů pro povrchem zesílenou Ramanovu spektroskopii (SERS).
References
[1] M. Martini, J. W. Mayer, and K. R. Zanio, “Drift velocity and trapping
in semiconductors—transient charge technique,” in Applied Solid State
Science, Advances in Materials and Device Research, R. Wolfe, Ed.
New York, NY, USA: Academic, 1972, vol. 3.
[2] G. F. Knoll, “General properties of radiation detectors,” in Radiation
Detection and Measurement, 4th ed. ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley,
2010
[3] E.C.Le Ru, P.G. Etchegoin, "Principles of Surface-Enhanced Raman Spectroscopy and Related Plasmonic Effects", Elsevier, Amsterdam (2009)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html