Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Podpůrný materiál pro výuku zaměřenou na NMR spektroskopii na středních školách
Thesis title in Czech: Podpůrný materiál pro výuku zaměřenou na NMR spektroskopii na středních školách
Thesis title in English: Support material for teaching NMR spectroscopy at secondary schools
Key words: NMR spektroskopie, chemické vzdělávání, výukový text, testy, databáze spekter naměřených látek
English key words: NMR spectroscopy, chemical education, educational text, tests, database of measured spectra
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Chemistry Education (31-280)
Supervisor: RNDr. Zdeněk Tošner, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 20.12.2011
Date of assignment: 20.12.2011
Date of electronic submission:06.09.2013
Date of proceeded defence: 17.09.2013
Opponents: prof. Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc.
 
 
 
Advisors: doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Dračínský, Ph.D.
Preliminary scope of work
Významnou instrumentální metodou hojně používanou ve vědě, průmyslu a např. i lékařství je NMR spektroskopie. Např. určení struktury organických sloučenin se bez NMR spektroskopie již neobejde, využít ji lze i ke kvantitativní analýze a lékaři by bez magnetické rezonance byli taktéž ztraceni. Je tedy žádoucí, aby základy NMR spektroskopie byly implementovány i do výuky na SŠ, nemluvě o výuce v nižších ročnících VŠ. Cílem práce je tedy podíl na designu, koncepci a zpracování těchto materiálů v rámci podpůrného webu www.studiumchemie.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html