Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Sbírka úloh z dynamiky hmotného bodu pro studenty učitelství fyziky
Thesis title in Czech: Sbírka úloh z dynamiky hmotného bodu pro studenty učitelství
fyziky
Thesis title in English:
Academic year of topic announcement: 2005/2006
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Physics Education (32-KDF)
Supervisor: RNDr. Dana Mandíková, CSc.
Author:
Guidelines
Cíl práce:
1. Vytvořit sbírku úloh z dynamiky pro studenty učitelství fyziky ke cvičení z mechaniky (rozsah cca 30 - 40 úloh)
2. Vypracovat k úlohám podrobná řešení
3. K několika vybraným úlohám (cca 5-10) zpracovat "průvodce" řešením, který by po převedení do elektronické podoby sloužil k samostatné interaktivní práci studentů.

Práce naváže na bakalářskou práci Jany Moltašové. Postupným zpracováním dalších témat by měla vzniknout inovovaná sbírka úloh z mechaniky pro studenty učitelství, která by byla k dispozici i v elektronické podobě.


Pozn. Přihlásit se mohou případně i dva zájemci a zpracovávat další témata z mechaniky.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html