Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Kodónové složení a exprese isoakceptorových tRNA jako mechanismus regulace genové exprese
Thesis title in Czech: Kodónové složení a exprese isoakceptorových tRNA jako mechanismus regulace genové exprese
Thesis title in English: Codon usage and isoacceptor tRNA expression as a mechanism to control gene expression
Key words: exprese tRNA, efektivita translace, frekvence použití kodónů, modifikace tRNA, synonymní kodóny
English key words: tRNA expression, translation efficiency, codon usage bias, tRNA modifications, synonymous codons
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Genetics and Microbiology (31-140)
Supervisor: RNDr. Michal Čáp, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 08.10.2019
Date of assignment: 08.10.2019
Date of electronic submission:03.06.2020
Date of proceeded defence: 08.07.2020
Opponents: RNDr. Luděk Štěpánek
 
 
 
Preliminary scope of work
Práce shrne aktuální literární údaje o tom, jak buňky využívají různého kodónového složení u různých genů pro regulaci genové exprese. Součástí tohoto mechanismu je i regulace exprese/stability jednotlivých druhů tRNA a jejich modifikací, které, zejména ty v antikodónovém tripletu, ovlivňuji rozeznání několika různých kodónů jednou tRNA. Vzhledem k dostupným experimentálním údajům se bude práce týkat z velké části poznatků z výzkumu kvasinek.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html