Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
6S RNA jako nástroj ke zvýšení produkce klinicky významných antibiotik u relevantních kmenů
Thesis title in Czech: 6S RNA jako nástroj ke zvýšení produkce klinicky významných antibiotik u relevantních kmenů
Thesis title in English: 6S RNA as a tool for increased production of clinically relevant antibiotics
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Genetics and Microbiology (31-140)
Supervisor: RNDr. Jan Bobek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 31.10.2018
Date of assignment: 01.11.2018
Confirmed by Study dept. on: 01.11.2018
Date of electronic submission:26.04.2023
Date of proceeded defence: 31.05.2023
Opponents: RNDr. Aleš Ulrych, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
6S RNA je transkript regulující přechod do stacionární fáze vývoje u bakterií. U bakterií rodu Streptomyces se tato vývojová fáze vyznačuje mimo jiné produkcí klinicky významných antibiotik. Dle našich předběžných zjištění navýšená exprese 6S RNA u modelového kmene S. coelicolor zvyšuje produkci látek aktinorhodinu a undecylprodigiosinu.
Cílem práce je zjistit, zda tato zákonitost platí též u jiných druhů streptomycet, které produkují klinicky významná antibiotika.
Za tímto účelem budou připraveny kmeny vybraných druhů streptomycet nadprodukující 6S RNA, změřen expresní profil tohoto transkriptu v daném kmeni a analyzován jeho fenotypový projev, především s ohledem na produkci antibiotik.
Preliminary scope of work in English
6S RNA is a transcript regulating transition into the stationary phase of growth in bacteria. In Streptomyces, this developmental phase is characterized by the production of antibiotics. According to our preliminary findings, increased expression of 6S RNA in S. coelicolor enhances production of actinorhodine and undecylprodigiosin. The aim of this work is to find out whether this rule applies to other streptomycetes that produce clinically important antibiotics. For this purpose, 6S RNA will be overexpressed in selected strains of streptomycetes, its expression profile will be determined, and its phenotypic effect analyzed, especially with regard to the production of antibiotics.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html