Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Automatické ovládání součástí Ramanova spektrometru
Thesis title in Czech: Automatické ovládání součástí Ramanova spektrometru
Thesis title in English: Automatic Control of Raman spectrometer parts
Key words: Ramanův spektrometr, automatické ovládání
English key words: Raman spectrometer, automatic control
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Thesis type: project
Thesis language: čeština
Department: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Supervisor: doc. Ing. Petr Praus, CSc.
Author:
Advisors: RNDr. Jakub Klener, Ph.D.
Guidelines
-Připojení externí USB elektronické releové desky k ovládání kalibrační výbojky spektrometru a závěrky excitačního laserového svazku k řídícímu PC. Dále bude připojena přes sériový interfejs RS232 spketrografu SPEX.
-Vytvoření ovládacího programu těchto prvků v programovacím jazyku C++ Qt v prostředí MS Windows
-Provedení ověřovacích experimentů pro měření křivky tání u testovacího vzorku vhodné biomolekuly
Poznámka: není nutnou podmínkou předchozí znalost programovacího jazyka, ale spíše pozitivní přístup k programování a ochota se s ním seznámit.
References
Stephen Prata, C++ Primer Plus, 6th Edition, Crawfordsville:Pearson education, Inc., 2011, Developers Library, ISBN-10: 0-321-77640-2 .

Qt Documentation, ©2015 Qt Company, [online], http://doc.qt.io/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html