Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
NMR studie metabolicky aktivních peptidů
Thesis title in Czech: NMR studie metabolicky aktivních peptidů
Thesis title in English: NMR studies of metabolicaly active peptides
Key words: NMR, peptidy
English key words: NMR,peptides
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physical and Macromolecular Chemistry (31-260)
Supervisor: RNDr. Zdeněk Tošner, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 28.11.2012
Date of assignment: 20.03.2014
Date of electronic submission:14.05.2014
Date of proceeded defence: 28.05.2014
Opponents: prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
 
 
 
Advisors: doc. Ing. Václav Veverka, Ph.D.
Preliminary scope of work
V rámci společného projektu s UOCHB (ing. V. Veverka, PhD) budou studovány nově vyvíjené bioaktivní peptidy, které mohou být dále využity k léčbě nebo bližšímu studiu vybraných metabolických onemocnění, jako např. diabetu. K podrobné charakterizaci peptidů budou využívány metody biomolekulární NMR spektroskopie, biofyziky a výpočetní chemie. Práce na projektu je vynikající příležitostí získat odborné znalosti a praktické zkušenosti v proteinové biochemii a strukturní biologii a také přehled o přístupech k cílenému vývoji terapeutických látek prostřednictvím úzké spolupráce s výzkumnými týmy, které se zabývají biomedicinální a výpočetní chemií.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html