Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Měření a zpracování údajů s využitím multifunkční karty NI myDAQ
Thesis title in Czech: Měření a zpracování údajů s využitím multifunkční karty NI myDAQ
Thesis title in English: Data acquisition and processing by using NI myDAQ multi-function plug-in card
Key words: multifunkční karta, měření a sběr dat
English key words: multi-function card, data acquisition and processing
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Supervisor: doc. Ing. Petr Praus, CSc.
Author:
Guidelines
Cílem práce je seznámení s možnostmi aplikování moderní „studentské“ multifunkční karty NI myDAQ v oblasti měření a studium metod dalšího zpracování získaných údajů. Student se v rámci přípravy seznámí se základními vlastnostmi a použitím měřicích karet NI a navrhne modelovou aplikaci pro měření s využitím prostředí NI ELVISdx, případně LabVIEW.
References
www.ni.com/czech
www.ni.com/myDAQ
Vlach, J. a kol.: Začínáme s LabVIEW, BEN Praha 2008, odkaz: http://shop.ben.cz/cz/121299-zaciname-s-labview.aspx
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html