InquiryInquiry(version: 716)
Data collection is currently not allowed (PedF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. [41-KOVF], Elective Course G - Diploma Seminar: Law [ON2312028, seminář]
Student has disallowed display of personal data, 22.06.2015, 2. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
Tento právní seminář doporučuji. Je prakticky zaměřený, konkrétní, vedoucí kurzu je velmi vstřícný, semináře mají spád a pro studenty a jejich budoucí učitelskou profesi jsou přínosem.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html