InquiryInquiry(version: 714)
Data collection is currently not allowed (PedF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
PhDr. David Greger, Ph.D. [41-UVRV], Quantitative Research II [OBPS13112, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 11.02.2013, 2. Year, Psychologie, Bachelor's
předmět byl na splnění hodně náročný, nicméně mě donutil se více dotknout tématiky, která v podstatě doposud šla dost mimo mne.. a částečně jí pochopit, představit si(rozplánování výzkumného projektu)inspirovalo mě to jít cestou, kterou jsem nikdy jít nezamýšlela, výzkumnou
PhDr. David Greger, Ph.D. [41-UVRV], Quantitative research methods II. [OBPS13512, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 08.01.2015, 2. Year, Psychologie, Bachelor's
Ač je pro nás, pro studenty psychologie, metodologie a statistika dost často španělskou vesnicí, oba páni doktoři dokázali vše vyložit tak, že si z toho každý z nás určitě něco odnesl. Výklad byl jasný, srozumitelný a dost pochopitelný. Myslím si, že ze strany vyučujících byla výuka provedena velice kvalitně.
PhDr. Martin Chvál, Ph.D. [41-UVRV], Quantitative Research II [OBPS13112, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 11.02.2013, 2. Year, Psychologie, Bachelor's
předmět byl na splnění hodně náročný, nicméně mě donutil se více dotknout tématiky, která v podstatě doposud šla dost mimo mne.. a částečně jí pochopit, představit si(rozplánování výzkumného projektu)inspirovalo mě to jít cestou, kterou jsem nikdy jít nezamýšlela, výzkumnou
PhDr. Martin Chvál, Ph.D. [41-UVRV], Quantitative research methods II. [OBPS13512, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 08.01.2015, 2. Year, Psychologie, Bachelor's
Ač je pro nás, pro studenty psychologie, metodologie a statistika dost často španělskou vesnicí, oba páni doktoři dokázali vše vyložit tak, že si z toho každý z nás určitě něco odnesl. Výklad byl jasný, srozumitelný a dost pochopitelný. Myslím si, že ze strany vyučujících byla výuka provedena velice kvalitně.
Student has disallowed display of personal data, 20.01.2015, 2. Year, Psychologie, Bachelor's
Předmět nenavazuje na ten předchozí, i když je to dvojka.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html