• Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
Filter:
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. [41-KOVF], Methodology of Teaching Citizenship at Lower-Secondary Schools I. [ON2312001, seminář]
Student has disallowed display of personal data, 14.02.2014, 1. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
Nejvíc oceňuji práci s RVP, učebnicemi a možnost vytvořit aktivity na zadaná témata.
Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. [41-KOVF], Methodology of Teaching Citizenship at Lower-Secondary Schools II. [ON2312008, seminář]
Student has disallowed display of personal data, 04.09.2014, 1. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
Tradičně velice dobré.
Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. [41-KOVF], Practice Teaching II (for Social Science students) [ON2312016, praxe]
Student has disallowed display of personal data, 12.02.2013, 2. Year, Učitelství pro střední školy, Master's (post-Bachelor)
Podle mého názoru by mělo být praxi věnováno mnohem více času a prostoru než je celková doba 1 měsíc pro ZŠ a SŠ. Myslím si, že mnohem větší přínos by byl tzv. předzkušební rok v praxi, kdy by studenti byli jeden půlrok aktivně využívání jako pedagogičtí asistenti na ZŠ, druhý půlrok na SŠ. Praxe v době 14 dnů je nedostatečná.
Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. [41-KOVF], Didactics of Homeland Study - primary schools I [O01112023, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 01.01.2015, 3. Year, Učitelství pro základní školy, Master's
Velmi zajímavý a přínosný pohled na vyučování vlastivědy. Paní doktorka má opravdu hodně, co by mohla předat, tak mi přijde skoro škoda, že máme přednášku jen jednou za 14 dní.
Veronika Matějová, 10.01.2017, 4. Year, Učitelství pro základní školy, Master's
Vážená paní doktorko,

vážím si Vašeho přístupu k výuce. Velice si cením toho, že je Vaše výuka velmi interaktivní a že zapojujete mnoho manipulativních činností a činností vyplývajících z našich konkrétních zkušeností nebo znalostních zkušeností.

Myslím si však, že by bylo dobré realizovat písemné zkoušky v max. počtu 15 studentů na 50-místnou učebnu, aby bylo možné lépe kontrolovat validitu znalostí. Testy by bylo dobré každoročně proměňovat.

Obsah testů, které zadáváte, považuji za jeden z nejpodnětnějších.

Velice Vám děkuji za skutečně podnětnou výuku i úkoly, které jste nám v průběhu semestru zadala.

S pozdravem a přáním hezkého dne


Veronika Matějová, 4. ročník UCIT 1. st. ZŠ
Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. [41-KOVF], Didactics of Homeland Study - primary schools I [O01112023, seminář]
Student has disallowed display of personal data, 08.02.2013, 4. Year, Učitelství pro základní školy, Master's
V seminářích se mi velice líbily ptaktické úkoly, které se dají využít s dětmi. Dobré bylo aktiovní zapojení studentů.
Student has disallowed display of personal data, 04.02.2014, 4. Year, Učitelství pro základní školy, Master's
Pěkné tipy do výuky. zajímavé aktivity.
Student has disallowed display of personal data, 01.01.2015, 3. Year, Učitelství pro základní školy, Master's
Velmi zajímavě a přínosně vedené semináře skrze činnost studentů. Líbí se mi, že si můžeme v nějaké formě zkusit aktivity, které můžeme v budoucnu použít při práci s našimi žáky. Z předmětu jsem naprosto nadšená.
Veronika Matějová, 10.01.2017, 4. Year, Učitelství pro základní školy, Master's
V podstatě vše jsem napsala v hodnocení semináře. Přednášky jsem navštěvovala loni, ne letos. Věřím však, že byly stejně podnětné. :)
Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. [41-KOVF], Didactics of Homeland Study - primary schools II [O01112024, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 24.06.2013, 3. Year, Učitelství pro základní školy, Master's
Hodiny paní inženýrky Dvořákové pro mě byly vždy velkým přínosem, bavily mě a dozvěděla jsem se spousty zajímavých věcí.
Student has disallowed display of personal data, 14.09.2013, 5. Year, Učitelství pro základní školy, Master's
Vyučující se se ctí vypořádala s obrovským množstvím učiva (jak faktického - tedy toho, co bychom v budoucnu měli učit děti, tak didaktického), které je třeba v rámci tohoto předmětu probrat. (Osobně si myslím, že předmět je mnohem důležitější než řada jiných, které musíme v rámci našeho studia splnit, a že by mohl být vyučovaný více semestrů, nebo mít alespoň více hodin.)

Předmět je velmi rozumně pojat! Nenutí studenty absolvovat přednášky či cvičení, kde by se opakovalo to, co už většina studentů zná. Je jasně dáno, co mají studenti nastudovat, pokud danou látku ještě neovládají (jde o učivo dějepisu základní a popř. střední školy), a v rámci dvou testů probíhá ověření, zda studenti látku ovládají. Uspoří to čas a umožní probrat témata "didakticko-vlastivědná". A neodradí to ty studenty, kteří už látku (dějepis ZŠ) zvládají.
To, že se dostane na "didakticko-vlastivědná" témata, je podle mne důležité především proto, že asi málokterý student měl možnost zažít dobrou výuku vlastivědy (a následně dějepisu, občanské výchovy, politologie a základů společenských věd). Tedy takovou, která by se vyvarovala kupříkladu učení se životopisů, či pořadí panovníků zpaměti, namísto porozumění důvodům událostí a poznání reálií doby apod. Prve zmíněný způsob ("životopisy a panovníci") je nejen nezajímavý, ale také nevhodný. Obzvláště pak pro děti mladšího školního věku, kterým ještě třeba samotný letopočet nic neříká.

V rámci předmětu jsme měli možnost si vyzkoušet, ověřit a zažít metody, o kterých vyučující vykládala. Získali jsme představu, jakým způsobem je možno dojít cílů ve výuce vlastivědy, které nám byly předkládány. (I pro získání více takových zkušeností, si myslím, že by bylo dobré, kdyby měl předmět větší hodinovou dotaci v rámci našeho studia!)

Vážím si otevřenosti, s jakou k nám vyučující přistupovala.

Semináře i přednášky byly dobře připraveny. Vyučující používá metody, jimiž aktivizuje studenty.

Úkoly, které jsme dostávali, byly smysluplné a dostalo se nám zpětné vazby. Velice přínosná pro mne byla zápočtová práce. Byla to příležitost vyzkoušet si samostatně metody předkládané po celý semestr. Tato práce je hlavním důvodem uvědomit si, že na rozdíl od jiných předmětů didaktika vlastivědy není spojena s praxí. Rozhodně bych nic z toho, co předmět v letošní podobě obsahoval, neubírala. Zároveň by bylo velice přínosné, kdyby si studenti mohli ověřit své zápočtové práce - mohli je realizovat. Mně se to povedlo v rámci kroužku, který vedu. A umožnilo mi to uvědomit si nedostatky i přednosti navržené práce.

Předmět didaktika vlastivědy byl pro mě velmi přínosný a pomohl mi najít si cestičku k dějepisu, který jsem měla velmi nerada.
Student has disallowed display of personal data, 03.06.2015, 3. Year, Učitelství pro základní školy, Master's
Skvělý předmět, klidně bych si ho ještě zopakovala, mám pocit, že to bylo tolik informací, že jsem neměla šanci je všechny zpracovat. Paní doktorka je velmi vstřícná a milá vyučující. Je z ní cítit angažovanost v problematice a velký přehled. Dokáži si klidně představit přednášku každý týden.
Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. [41-KOVF], Didactics of Homeland Study - primary schools II [O01112024, seminář]
Student has disallowed display of personal data, 14.09.2013, 5. Year, Učitelství pro základní školy, Master's
Vyučující se se ctí vypořádala s obrovským množstvím učiva (jak faktického - tedy toho, co bychom v budoucnu měli učit děti, tak didaktického), které je třeba v rámci tohoto předmětu probrat. (Osobně si myslím, že předmět je mnohem důležitější než řada jiných, které musíme v rámci našeho studia splnit, a že by mohl být vyučovaný více semestrů, nebo mít alespoň více hodin.)

Předmět je velmi rozumně pojat! Nenutí studenty absolvovat přednášky či cvičení, kde by se opakovalo to, co už většina studentů zná. Je jasně dáno, co mají studenti nastudovat, pokud danou látku ještě neovládají (jde o učivo dějepisu základní a popř. střední školy), a v rámci dvou testů probíhá ověření, zda studenti látku ovládají. Uspoří to čas a umožní probrat témata "didakticko-vlastivědná". A neodradí to ty studenty, kteří už látku (dějepis ZŠ) zvládají.
To, že se dostane na "didakticko-vlastivědná" témata, je podle mne důležité především proto, že asi málokterý student měl možnost zažít dobrou výuku vlastivědy (a následně dějepisu, občanské výchovy, politologie a základů společenských věd). Tedy takovou, která by se vyvarovala kupříkladu učení se životopisů, či pořadí panovníků zpaměti, namísto porozumění důvodům událostí a poznání reálií doby apod. Prve zmíněný způsob ("životopisy a panovníci") je nejen nezajímavý, ale také nevhodný. Obzvláště pak pro děti mladšího školního věku, kterým ještě třeba samotný letopočet nic neříká.

V rámci předmětu jsme měli možnost si vyzkoušet, ověřit a zažít metody, o kterých vyučující vykládala. Získali jsme představu, jakým způsobem je možno dojít cílů ve výuce vlastivědy, které nám byly předkládány. (I pro získání více takových zkušeností, si myslím, že by bylo dobré, kdyby měl předmět větší hodinovou dotaci v rámci našeho studia!)

Vážím si otevřenosti, s jakou k nám vyučující přistupovala.

Semináře i přednášky byly dobře připraveny. Vyučující používá metody, jimiž aktivizuje studenty.

Úkoly, které jsme dostávali, byly smysluplné a dostalo se nám zpětné vazby. Velice přínosná pro mne byla zápočtová práce. Byla to příležitost vyzkoušet si samostatně metody předkládané po celý semestr. Tato práce je hlavním důvodem uvědomit si, že na rozdíl od jiných předmětů didaktika vlastivědy není spojena s praxí. Rozhodně bych nic z toho, co předmět v letošní podobě obsahoval, neubírala. Zároveň by bylo velice přínosné, kdyby si studenti mohli ověřit své zápočtové práce - mohli je realizovat. Mně se to povedlo v rámci kroužku, který vedu. A umožnilo mi to uvědomit si nedostatky i přednosti navržené práce.

Předmět didaktika vlastivědy byl pro mě velmi přínosný a pomohl mi najít si cestičku k dějepisu, který jsem měla velmi nerada.
 • Děkuju Vám za povzbuzení, udělala jste mi radost!
  M.Dvořáková
  Student has disallowed display of personal data, 19.06.2014, 3. Year, Učitelství pro základní školy, Master's
  Zajímavý a přínosný předmět. Oceňuji nadšení, se kterým vyučující prezentuje probíraná témata. Témata probíraná na seminářích i přednáškách jsou atraktivní,oceňuji i zajímavé aktivity v seminářích.Trochu mi však nebyl jasný předěl mezi odbornými znalostmi předmětu, které si máme odnést, a jeho didaktizací,myslím, že hlavně z tohoto důvodu mi přišlo pojetí předmětu chvílemi lehce chaotické.
  Student has disallowed display of personal data, 05.06.2015, 3. Year, Učitelství pro základní školy, Master's
  Někdy se stalo, že jsme na přednáškách a seminářích dělali na přeskáčku různá témata a pak jsem v tom měla trochu zmatek. Určitě bych ocenila čistě teoretickou přednášku každý týden a pak čistě praktický, didaktický seminář. Moc se mi líbily některé aktivity, jako středověké tržiště nebo práce s vrstevnicemi.