InquiryInquiry(version: 716)
Data collection is currently not allowed (PedF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc. [41-KPPP], History of Pre-Elementary Education [OKB7315204, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 21.01.2014, 2. Year, Specializace v pedagogice, Bachelor's
Výklad paní docentky byl naprosto srozumitelný a plynule navazující. Jakožto studenti kombinovaného studia jsme měli málo hodin, a proto jsme se museli spolehnout na literaturu, která byla těžko dostupná v knihovnách.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html