InquiryInquiry(version: 716)
Data collection is currently not allowed (PedF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc. [41-KPPP], History of Education I [OK0615107, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 02.02.2014, 1. Year, Učitelství pro základní školy, Master's
Velmi oceňuji seznam okruhů ke zkoušce a strukturu přednášek, přislíbenou zpětnou vazbu k provedenému testu v zimním semestru. Kritéria hodnocení byla jasně dána, zápis výsledků do SISu bez problémů včas.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html