InquiryInquiry(version: 716)
Data collection is currently not allowed (PedF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. [41-KPSY], Approaching the Children Group [OBPS13057, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 08.01.2015, 2. Year, Psychologie, Bachelor's
Na tento předmět jsem se velice těšila a splnil všechna má očekávání. Jako největší přínos vidím to, že tento seminář/cvičení bylo opravdu zaměřeno prakticky a dost jsme si toho vyzkoušeli na vlastní kůži.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html