InquiryInquiry(version: 707)
Data collection is currently not allowed (PedF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
Mgr. David Doubek, Ph.D. [41-KPSY], Cultural Anthropology for Psychologists I [OBPS13017, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 19.01.2013, 1. Year, Psychologie, Bachelor's
Spíše než na penzum informací je přednáška orientovaná na rozvoj schopnosti přemýšlet v jazyku kulturní antropologie. Probouzí zájem o obor.
Student has disallowed display of personal data, 18.02.2014, 1. Year, Psychologie, Bachelor's
Výklad při přednáškách byl občas nezáživný, což bylo možná dáno i danými tématy a tím, že byla pojata hodně obecně. Jinak je ale na panu doktoru Doubkovi vidět, že má značné teoretické i praktické znalosti a svými příběhy z praxe dokázal zaujmout, byl vstřícný a i zkouška byla odpovídající obsahu předmětu.
Student has disallowed display of personal data, 18.12.2015, 1. Year, Psychologie, Bachelor's
Jako celek předmět hodnotím pozitivně, vadilo mi ale, že přednášky jsou místy poměrně nudné, což pramenilo z místy až moc velké obecnosti probírané látky. V předmětu mi zároveň vadil až moc velký důraz na metodologii. Předmět mě ovšem velmi bavil tehdy, když byly probírány konkrétní témata. Vyučující předmětu navíc evidentně rozumí a má rozhled.
Student has disallowed display of personal data, 25.01.2017, 1. Year, Psychologie, Bachelor's
Doktor Doubek má kromě rozsáhlého teoretického základu taktéž zajímavé praktické zkušenosti (například se zúčastněným pozorováním v terénu), jimiž dokáže studentům přiblížit a také příjemným způsobem ozvláštnit svůj výklad. Ten navíc prokládá mnoha konkrétními příklady, usnadňujícími pochopení antropologických metod i základních témat řešených v rámci tohoto oboru. Předmět rozhodně probudil můj zájem o antropologii!
Mgr. David Doubek, Ph.D. [41-KPSY], Cultural Anthropology for Psychologists I [OBPS13017, seminář]
Student has disallowed display of personal data, 13.02.2015, 1. Year, Psychologie, Bachelor's
Perfektný vyučujúci, zaujímavý a často zábavný výklad, prínosnosť skupinových prezentácií.
Možnosti: viac príkladov z antropologickej praxe
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html