InquiryInquiry(version: 716)
Data collection is currently not allowed (PedF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. [41-KPPP], Didactics of primary school II [O01215018, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 01.09.2015, 2. Year, Učitelství pro základní školy, Master's
Přednášky byly zajímavé, aktuální. Přednášející jsou skutečné profesionálky v oboru! Jen je škoda, že na přednášky většina studentů nechodila- zkusila bych nějaký způsob, jak studenty na přednášce mít. Není příjemné přednášející, ani třem studentům poslouchat přednášku individuálně- v případě otázek a diskuzí nejsou názory objektivní, protože jsou zastoupeny jen úzkým kruhem studentů.
prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc. [41-OVC], Didactics of primary school II [O01215018, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 01.09.2015, 2. Year, Učitelství pro základní školy, Master's
Přednášky byly zajímavé, aktuální. Přednášející jsou skutečné profesionálky v oboru! Jen je škoda, že na přednášky většina studentů nechodila- zkusila bych nějaký způsob, jak studenty na přednášce mít. Není příjemné přednášející, ani třem studentům poslouchat přednášku individuálně- v případě otázek a diskuzí nejsou názory objektivní, protože jsou zastoupeny jen úzkým kruhem studentů.
doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. [41-KPPP], Didactics of primary school II [O01215018, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 03.06.2015, 3. Year, Učitelství pro základní školy, Master's
Ze seminářů jsem měla pocit, že jsou nám šité na míru. Paní doktorka volila metody, kterými nám představovala didaktické téma a zároveň představovala metodu, což mi přijde velice efektivní. Velmi oceňuji její velkou podporu v průběhu celé praxe i velmi rychlé a konstruktivní konzultace ročníkových prací.
doc. PhDr. Anna Tomková, Ph.D. [41-KPPP], Didactics of primary school II [O01215018, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 01.09.2015, 2. Year, Učitelství pro základní školy, Master's
Přednášky byly zajímavé, aktuální. Přednášející jsou skutečné profesionálky v oboru! Jen je škoda, že na přednášky většina studentů nechodila- zkusila bych nějaký způsob, jak studenty na přednášce mít. Není příjemné přednášející, ani třem studentům poslouchat přednášku individuálně- v případě otázek a diskuzí nejsou názory objektivní, protože jsou zastoupeny jen úzkým kruhem studentů.
Student has disallowed display of personal data, 09.06.2016, 2. Year, Učitelství pro základní školy, Master's
Didaktika je stěžejní předmět pro tento obor a je škoda, že se s ní zachází, jak s "běžnými" předměty. Přednášková místnost tohoto předmětu by měla být zaplněná do posledního místa, což se bohužel nestávalo. Nejspíš to bylo tím, že přednášce předcházelo dopoledne na praxí a následně seminář didaktiky. Po celém dni aktivní pozornosti i dospělí lidé potřebují chvíli pauzu.
Líbilo se mi, že přednášky byly mnohdy vedeny formou diskuse, byly nám představeny alternativní i inovativní programy, dokonce přijel přednášející z cizí země a přednáška byla v anglickém jazyce. Když už si dá katedra takovou práci s programem přednášek, stálo by za to, aby vyučující nepřednášel pro hrstku studentů.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html