InquiryInquiry(version: 716)
Data collection is currently not allowed (PedF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc. [41-KPPP], History of education II [O01215010, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 22.05.2016, 1. Year, Učitelství pro základní školy, Master's
Dějiny pedagogiky byly pro můj první rok studia přínosné v tom, že jsem poznala za prvé vynikající pedagožku, jako je paní Uhlířová, která je velmi laskavá dáma a na které je poznat, že předmět zná jako své boty a umí jej i dobře vykládat. Za druhé popravdě nevím, zda bych se sama za sebe přiměla k samostudiu dějin a proto jsem ráda, že jsem jej mohla slyšet spolu s informacemi, které bych v žádných učebnicích nenašla. Přijde mi důležité poznávat nejen současnou pedagogiku, ale i minulou, protože minulou můžeme kriticky hodnotit, máme zkušenosti, ale bez znalosti minulé se nám těžko dokáže hodnotit ta současná.
Doktorka Uhlířová nám ukázala, že s nějakou myšlenkou přišel například J.A.Komenský a pak ni bohužel přišli těžko až o dvě století později. Myslím, že je dobré se inspirovat jednotlivostmi, které fungovaly v minulosti (které jsou samozřejmě výhodné pro dnešní dobu) a dál posouvat studium pedagogiky jako vědy. Byla by škoda se vzdát tohoto předmětu, který už ze začátku studia ukazuje čím vším se muselo projít, abychom měli současnou pedagogiku a kam tento předmět jako budoucí učitelé můžeme posouvat dál.
doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc. [41-KPPP], History of education II [O01215010, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 07.09.2015, 1. Year, Učitelství pro základní školy, Master's
V podání paní docentky Uhlířové byly pro mě dějiny pedagogiky velmi přínosné. Obsahem zaměřeny hlavně na náš obor (velmi oceňuji!). Paní docentka je velmi milá a ráda nám zodpověděla jakékoliv dotazy nebo zopakovala látku, které jsme nerozuměli.
Student has disallowed display of personal data, 22.05.2016, 1. Year, Učitelství pro základní školy, Master's
Tento předmět je velice přínosný. Myslím, že je důležité znát minulost učitelství a dozvědět se o myšlenkách pedagogů. Jakými způsoby se snažili otevřít cestu vzdělání dětem, jak s nimi budovat vztahy a proč. Na způsobu výuky nemám co vytknout, ba naopak. Paní doktorka je velice znalá své profese a objektivně nám objasnila myšlenky všech reformátorů a i celé pedagogiky jako takové.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html