InquiryInquiry(version: 716)
Data collection is currently not allowed (PedF)
   Login via CAS
 • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
PhDr. Milena Tichá, CSc. [41-KOVF], Introduction to Economics [O01112008, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 30.08.2013, 1. Year, Učitelství pro základní školy, Master's
V daných podmínkách byl předmět velmi dobře pojatý, líbilo se mi, že jsme dostali možnost se sami realizovat v průběhu seminářů. Dle mého názoru je velmi těžké přinést užitek tak velké škále studentů - od těch, kteří jsou ekonomií neposkvrnění až po ty, co mají ekonomickou střední školu či maturitu z ekonomie na gymnáziu.
 • Děkuji za kladné hodnocení. Velmi vysoce jsem hodnotila úroveň prezentací jednotlivých studentů a pracovní atmosféru na seminářích.
  Veronika Matějová, 06.06.2014, 1. Year, Učitelství pro základní školy, Master's
  Vážená paní doktorko,

  jsem velice ráda, že jsem absolvovala tenhle předmět. Svůj výstup na téma reklama jsem si velice užila.
  Myslím si však, že tímto způsobem by měli být prezentovány všechny referáty.
  Většina z nich totiž byla pouhým nevědoucím přečtením a přetlumočením informací stažených z internetu.

  Vím, že máme mnoho povinností a je snadné neodolat našemu sténání kvůli tomu, "jak strašně moc toho máme". I tak bych byla neoblomná a požadovala bych lepší výstupy. Je to výhodné pro náš profesní rozvoj - i když si to někteří z nás nepřipouštějí.

  "Z pozitivnějšího soudku" bych ráda řekla, že oceňuji způsob, jakým jste přednášela vy, jak jste se nás snažila zapojit do diskuze (i když to skutečně nebylo vůbec snadné) a jak jste doplňovala neúplné části referátů.

  Také si velice vážím toho, že umíte pochválit. Ne každý to umí a ve výuce je to dle mého názoru velice důležitý prvek.

  Dále si myslím, že by bylo příjemné, kdyby bylo možné pozměnit koncepci tohoto předmětu. Sice je fajn, že se dozvíme o ekonomii něco mi osobně. Ale naším hlavním cílem je umět to předat dál. Ocenila bych tedy, kdyby předmět byl koncipován tak, abychom své poznatky byly následně schopní předat dětem. Alespoň referáty by se mohly nést na této úrovni. V dnešní době je finanční gramotnost velice důležitá a málo který učitel ji umí svým žákům předat.

  Přeji příjemný den.
   
  Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html