InquiryInquiry(version: 716)
In the summer semester of the academic year 2023/2024, data collection is allowed from 27.05.2024 until 15.09.2024. (MFF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
Bc. Matěj Doležálek [32-KA], Introduction to Commutative Algebra [NMAG305, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 12.02.2024, 3. Year, Matematika pro informační technologie, Bachelor's
Ukázka počátečních příkladů byla srozumitelná, ale někdy cvičící mluvil a psal až moc rychle. Při samostatné práci pak vždy ochotně a dobře poradil
Author of entry is known to survey organiser, 03.01.2024, 3. ročník, Obecná matematika, Bachelor's
Vše v pořádku.
doc. Mgr. Pavel Růžička, Ph.D. [32-KA], Introduction to Category theory [NMAG336, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 28.07.2023, 3. Year, Informatika, Bachelor's
Cvičící věnoval přípravě hodiny minimální množsví času. Úlohy za domácí úkol byly obodované měsíc po termínu odevzdání. V hodinách bylo vidět, že množství jeho pozornosti tomu, co právě dělá, je pod úrovní toho, kdy ta hodina má studentům ještě šanci něco nabídnout.
doc. Mgr. Jan Šaroch, Ph.D. [32-KA], Algebra [NMAG206, cvičení]
Author of entry is known to survey organiser, 27.06.2023, 2. ročník, Obecná matematika, Bachelor's
Velice zábavný cvičící s osobitým přednesem. Zdálo se, že má většinu řešení vysázených a tedy bych ocenil, kdyby nějaká modelová řešení byla někde k nalezení. I když přednes byl velice kvalitní, zdálo se mi škoda, že hned po skončení cvičení docent téměř utekl ze třídy a nevytvořil tak prostor nebo možnost se na něco doptat.
doc. Mgr. Jan Šaroch, Ph.D. [32-KA], Introduction to Commutative Algebra [NMAG305, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 12.02.2024, 3. Year, Matematika pro informační technologie, Bachelor's
V předmětu jsem se poměrně často ztrácel, ale přednášející cokoliv ochotně dovysvětlil. Důkazy popisoval srozumitelně.
Author of entry is known to survey organiser, 06.02.2024, 3. ročník, Obecná matematika, Bachelor's
styl přednášek pana docenta Šarocha mi sedl
Author of entry is known to survey organiser, 03.01.2024, 3. ročník, Obecná matematika, Bachelor's
Občas trochu výklad napřeskáčku, ale vše se probralo dostatečně.
doc. Mgr. Jan Šaroch, Ph.D. [32-KA], Introduction to Category theory [NMAG336, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 28.07.2023, 3. Year, Informatika, Bachelor's
Teorie kategorií je zajímavé téma. Poskytuje přehled nad různými oblastmi matematiky. Na druhou stranu mi přijde, že jako taková moc praktické využití nemá. Že je to spíš o příslušném způsobu uvažování, co člověku v dalším studiu pomůže. Proto mi připadá dost nešťastné, že naprostá většina výuky probíhá stylem "vyučující něco říká, student si to zapisuje". Za mě by bylo úplně v pořádku, kdybych si z této úvodní přednášky odnesl menší arsenál definic a vět. Co bych byl rád, kdyby mi tento předmět dal místo toho je schopnost nad touto teorií samostatně uvažovat. Proto bych byl rád, kdyby byla větší část (ideálně 2/3 stráveného času) předmětu tvořena individuálním odvozováním jednodušších tvrzení a i občasnou ilustrací na aplikacích.

Implementaci bych si představoval tak, že přednáška bude mít dotaci jen 90 minut týdně. Po každé přednášce bude zvřejněna sada úloh, které využívají definic a tvrzení uvedených na přednášce. Koncipované tak, aby nad každou z nich strávil průměrný student typicky půl hodiny až hodinu, dohromady tak 5 hodin. Jejich vypracování ideálně na čistě dobrovolné bázi. U zkoušky by se testovala nejen znalost vět, ale i schopnost podobné příklady řešit. Cvičení (90 minut týdně) by byla primárně konzultace k těmto domácím úkolům.
doc. Mgr. Jan Šaroch, Ph.D. [32-KA], Introduction to Representation Theory [NMAG339, cvičení]
Author of entry is known to survey organiser, 31.01.2024, 3. ročník, Obecná matematika, Bachelor's
Byl jsem rád, že pan Šaroch všechny příklady vyřešil a neměl žádná očekávání. Kombinace středy večer, tepla v Karlíně a dokazovacího charakteru cvičení nebyla pro přemýšlení o modulech příznivá.
doc. Mgr. Jan Šaroch, Ph.D. [32-KA], Algorithms on Polynomials [NMMB413, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 17.02.2024, 1. ročník, Matematika pro informační technologie, Master's (post-Bachelor)
Přednáška byla srozumitelná a přehledná. Zkouška férová.
Student has disallowed display of personal data, 17.02.2024, 1. ročník, Matematika pro informační technologie, Master's (post-Bachelor)
Přenášky se dobře poslouchaly a výklad dával smysl.
Student has disallowed display of personal data, 02.02.2024, 1. ročník, Matematika pro informační technologie, Master's (post-Bachelor)
Přednášející působí vždy dobře naladěn, na jeho přednášky se těším jako na žádné jiné.
Comment on course, Introduction to Commutative Algebra [NMAG305, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 12.02.2024, 3. Year, Matematika pro informační technologie, Bachelor's
Připravené úlohy byly příjemně zvládnutelné, ale zároveň ne vyloženě snadné a vždy jich bylo víc než dost.
Author of entry is known to survey organiser, 03.01.2024, 3. ročník, Obecná matematika, Bachelor's
Dobré příklady, které vždy opakují nebo využijí aktuální téma.
Comment on course, Introduction to Commutative Algebra [NMAG305, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 12.02.2024, 3. Year, Matematika pro informační technologie, Bachelor's
Jde o předmět, u nějž se rozhodně hodí si před hodinou alespoň připomenout definice. Pokud to člověk neudělá(a já to nedělal) pak se dost snadno ztrácí. Osobně by mi vyhovovalo, kdyby se ve zkoušce objevily i teoretické příklady ze cvičení, či lehký důkaz nebo definice, místo pouhého jednoho těžšího důkazu
Author of entry is known to survey organiser, 03.01.2024, 3. ročník, Obecná matematika, Bachelor's
Skripta jsou přehledná a obsahují vše potřebné, velké plus. Obtížnost předmětu je adekvátní.
Comment on course, Introduction to Category theory [NMAG336, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 28.07.2023, 3. Year, Informatika, Bachelor's
Teorie kategorií je zajímavé téma. Poskytuje přehled nad různými oblastmi matematiky. Na druhou stranu mi přijde, že jako taková moc praktické využití nemá. Že je to spíš o příslušném způsobu uvažování, co člověku v dalším studiu pomůže. Proto mi připadá dost nešťastné, že naprostá většina výuky probíhá stylem "vyučující něco říká, student si to zapisuje". Za mě by bylo úplně v pořádku, kdybych si z této úvodní přednášky odnesl menší arsenál definic a vět. Co bych byl rád, kdyby mi tento předmět dal místo toho je schopnost nad touto teorií samostatně uvažovat. Proto bych byl rád, kdyby byla větší část (ideálně 2/3 stráveného času) předmětu tvořena individuálním odvozováním jednodušších tvrzení a i občasnou ilustrací na aplikacích.

Implementaci bych si představoval tak, že přednáška bude mít dotaci jen 90 minut týdně. Po každé přednášce bude zvřejněna sada úloh, které využívají definic a tvrzení uvedených na přednášce. Koncipované tak, aby nad každou z nich strávil průměrný student typicky půl hodiny až hodinu, dohromady tak 5 hodin. Jejich vypracování ideálně na čistě dobrovolné bázi. U zkoušky by se testovala nejen znalost vět, ale i schopnost podobné příklady řešit. Cvičení (90 minut týdně) by byla primárně konzultace k těmto domácím úkolům.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html