InquiryInquiry(version: 716)
In the summer semester of the academic year 2023/2024, data collection is allowed from 27.05.2024 until 15.09.2024. (MFF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
doc. RNDr. Martin Balko, Ph.D. [32-KAM], Linear Programming and Combinatorial Optimization [NOPT048, cvičení]
Dominik Farhan, 28.05.2023, 2. Year, Informatika, Bachelor's
Děkuji za přátelský přístup, ultra rychlé odpovídání na maily a benevolentní hodnocení.
prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc. [32-IUUK], Linear Programming and Combinatorial Optimization [NOPT048, přednáška]
Dominik Farhan, 28.05.2023, 2. Year, Informatika, Bachelor's
Kvalitní a záživný výklad. Člověk si musí zvyknout na to, že ne všechno je detailně vysvětleno a je třeba zapojit vlastní přemýšlení a některá pozorování nutná ke zkoušce si sám odvodit. Na druhou stranu, při zkoušení nikdo nebyl topen v detailech a vše proběhlo v přátelské atmosféře.
Comment on course, Linear Programming and Combinatorial Optimization [NOPT048, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 30.06.2023, 2. ročník, Informatika, Bachelor's
Skvělý průběh, který vedl k pochopení probíraných témat

Co jsme však diskutovali s kamarádem, tak by bylo skvělé ukázat i praktickou aplikaci lineárních programů. To je umožněno v praktickém domácím úkolu, ale vzhledem k podmínkám zápočtu a datu zadání není nezbytné z něj udělat vůbec nic. Sám jsem jej také vůbec neudělal. Kdyby však byl zadán například nějaký jednodušší úkol s konkrétním zadáním, jehož cílem by bylo jen donutit studenty použít řešič lin. programů a vidět, jak to funguje, osobně bych to ocenil jako dobrou a zajímavou zkušenost.
Dominik Farhan, 28.05.2023, 2. Year, Informatika, Bachelor's
Myslím, že by nevadilo zvednout bodovou hranici na zápočet. Cvičení jsem nedal moc času, protože jsem po jednom domácím úkolu a jednom testu věděl, že na zápočet v pohodě dosáhnu aniž bych se musel extra snažit. Též by bylo lepší zadat praktický úkol dřív v semestru, aby byla větší motivace ho udělat, případně zadat praktické úkoly dva.
Líbila se mi rozmanitost v získávání bodů: praktické i teoretické úkoly a testy.
Comment on course, Linear Programming and Combinatorial Optimization [NOPT048, přednáška]
Dominik Farhan, 28.05.2023, 2. Year, Informatika, Bachelor's
Jde o těžší předmět především kvůli tomu, že obsahuje vícero netriviálních ale dosti zajímavých důkazů. Určitě se vyplatí na přednášky chodit, protože k předmětu nejsou žádná kompletní skripta, ale i ze starých záznamů a poznámek, které dával prof. Sgall k dispozici se to dá zvládnout.
Předmět dobře kombinuje poznatky z lineární algebry a analýzy. Oceňuji, že důkazy byly motivovány praktickými příklady.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html