InquiryInquiry(version: 716)
Data collection is currently not allowed (MFF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
doc. RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D. [32-KNM], Inverse Problems and Regularization [NMNV531, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 18.02.2024, 1. ročník, Numerická a výpočtová matematika, Master's (post-Bachelor)
Cvičenia vždy skvelo dopĺňali prednášku. Na rôznych modelových úlohách sme v Matlabe testovali preberané metódy. Pani docentka nám priebežne dávala rady, a keď sme sa na niečom zasekli bola vždy ochotná pomôcť. Oceňujem, že po cvičení boli zverejnené aj skripty so vzorovým riešením.
Comment on course, Inverse Problems and Regularization [NMNV531, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 18.02.2024, 1. ročník, Numerická a výpočtová matematika, Master's (post-Bachelor)
Tento predmet poskytuje výborný vhľad do danej problematiky s množstvom zaujímavých aplikácií. Na prednáškach vládla pohodová atmosféra, a pani docentka vždy vedela podať príslušnú tému zrozumiteľne, pútavo a s poukázaním na širšie súvislosti.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html