InquiryInquiry(version: 716)
Data collection is currently not allowed (MFF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
Mgr. Marek Filakovský, Ph.D. [32-KA], Introduction to Computational Topology [NMMB464, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 17.06.2023, 2. Year, Informatika, Bachelor's
S panem doktorem Filakovským jsem byl pouze na jednom cvičení a jeho úroveň mě odstrašila natolik, že jsem je přestal navštěvovat. Vadilo mi, že pan doktor se na cvičení zjevně nepřipravil. Přinesl sice do hodiny vytisklá zadání pro každého, ale že by uměl řešení beze zbytečných zmatků předvést, to se říci nedá. Během hodiny se po skoro každé větě za něco omluvil, což mi připadá jako zneužití toho gesta. Desítky omluv kvalitu hodiny rozhodně nezvýší. Také mi přijde, že v hodinách by měl vyučující používat jiný jazyk, než používají lidé na ulici bez domova. Někteří vyučující občas vtipně okoření svůj projev výrazy typu "sorry jako", ale podobný styl nadsázky jsem u pana doktora Filakovského nezpozoroval.

Domácí úkoly mi přišly jako náhodná směs příkladů, které člověk najde na internetu, když do vyhledávače zadá termíny z přednášky. U většiny z nich mi nepřišlo, že by mě jejich řešení nějak obohatilo. Co také většina slušných cvičících dělá je, že při neúspěšném vyřešení některých příkladů dá vědět, kde student udělal chybu, a umožní mu odevzdat novou verzi. Nejelegantnější způsob, o jakém zatím vím, je použít sovičku: https://kam.mff.cuni.cz/owl/, ale i ten moodle funguje.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html