InquiryInquiry(version: 716)
In the summer semester of the academic year 2023/2024, data collection is allowed from 27.05.2024 until 15.09.2024. (MFF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D. [32-MUUK], Geometric Modelling [NMMB434, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 11.02.2024, 3. Year, Matematika pro informační technologie, Bachelor's
Vždy byl ochotný pomoct, a většinou i věděl jak:) Pokud si zrovna nešel pro salát:D
doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D. [32-MUUK], Geometric Modelling [NMMB434, přednáška]
Samuel Smerčiak, 17.02.2024, 4. Year, Obecná matematika, Bachelor's
U pána docenta je najvýraznejšie jeho nadšenie pre látku, ktorú prednáša. Ak sa tomu nebudete brániť, dokáže niečo z neho preniesť aj na vás. Niekedy dávnejšie mi trochu vadil voľnejší spôsob prednášania, kedy sa nie vždy prechádzajú dôkazy do detailov a viac pozornosti sa venuje intuícii a príkladom, ale pre predmet geometrické modelovanie sa mi zdal tento spôsob veľmi vhodný. Ešte som asi nezažil pána docenta v zlej nálade a potešia aj rôzne historky alebo zaujímavosti z geometrie, ktorými sa nechá niekedy uniesť.
Student has disallowed display of personal data, 11.02.2024, 3. Year, Matematika pro informační technologie, Bachelor's
Přednášející byl do látky naprosto upřímně nadšený a to nadšení se mu dařilo přenést i na studenty. Jen často odbíhal od tématu, ale vzhledem k tomu, že látky nebylo mnoho to nebyl takový problém.
Comment on course, Geometric Modelling [NMMB434, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 11.02.2024, 3. Year, Matematika pro informační technologie, Bachelor's
Naplní cvičení bylo čistě řešení úloh v Mathematice. Úloh vždy bylo dost a bylo možné řešit i domácí úkoly
Comment on course, Geometric Modelling [NMMB434, přednáška]
Samuel Smerčiak, 17.02.2024, 4. Year, Obecná matematika, Bachelor's
Pre danú tému modelovania spĺňa tento predmet ideálny pomer medzi matematickou teóriou a praktickými implementáciami, ktoré majú formu troch domácich úloh. Práve tie sa mi zdali najzaujímavejšie a zároveň sa človek z nich naučil najviac, ak im venoval dosť času a riešil ich poctivo. Netreba očakávať podrobné dôkazy zložitých tvrdení, ide o predmet, ktorého úlohou je vytvoriť prehľad v základných objektoch a postupoch v geometrickom modelovaní. Túto úlohu spĺňa podľa mňa na jednotku. Dôležitý je aj prístup pána docenta, ktorý vedie prednášky hlavne cez príklady a konkrétne úlohy, uvidíte teda veľa obrázkov a jeho komentár mi dosť pomohol v intuitívnom porozumení.
Student has disallowed display of personal data, 11.02.2024, 3. Year, Matematika pro informační technologie, Bachelor's
Předmět mi přišel zajímavý. Spoustu témat má využití v praxi, nebo alespoň někdy mělo a látka na sebe většinou dobře navazuje. Jediná možná výtka (co pro naprostou většinu lidí výtka nebude) je, že se toho vlastně probralo relativně málo - na 6-kreditový to bylo dost snadné.
Author of entry is known to survey organiser, 03.01.2024, 3. ročník, Obecná matematika, Bachelor's
Energické a zábavné hodiny vždy zvedly náladu. Látka není obtížná.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html