• Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
Filter:
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
Liran Shaul, Ph.D. [32-KA], Algebraic Geometry [NMAG401, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 13.02.2024, 1. ročník, Matematické struktury, Master's (post-Bachelor)
The session went by repeatedly getting a problem and some time to think about it before the solution was presented by the teacher. I think the time to think about the problems was too short to solve them, but often the problems were too difficult to be solved in class anyway. Nevertheless problems presented unique and interesting techniques (which were then part of the exam).
Student has disallowed display of personal data, 08.02.2024, 1. ročník, Matematické struktury, Master's (post-Bachelor)
The practicals were well put together and interesting. I also appreciated that there were notes from the practicals that included all the answers.
Student has disallowed display of personal data, 08.02.2024, 1. ročník, Matematické struktury, Master's (post-Bachelor)
Po cvičení vyučující poslal dobře zpracované zadání příkladů i podrobná řešení.
Liran Shaul, Ph.D. [32-KA], Algebraic Geometry [NMAG401, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 13.02.2024, 1. ročník, Matematické struktury, Master's (post-Bachelor)
Quite swift in his lectures, but his enthusiasm is awesome. Every week we got a PDF's with his lecture notes. Those were very well written in my opinion.
Student has disallowed display of personal data, 08.02.2024, 1. ročník, Matematické struktury, Master's (post-Bachelor)
The pace of the lecture was too fast, it was almost impossible to take notes while also following what is being said. That wouldnt be a problem if the lecture notes weren't full of typos and badly formated. There was a written exam consisting of exercises (some of which appeared in the practicals or in the homeworks) instead of the more typical definitions, theorems and proofs so it didn't really test anything from the lecture itself. On the other hand it wasn't marked very strictly.
Student has disallowed display of personal data, 08.02.2024, 1. ročník, Matematické struktury, Master's (post-Bachelor)
Látka byla přenášena velmi rychle a bylo obtížné stíhat si zapisovat. Vyučující sice posílal po hodině pdf s textem přednášky, ale ten text byl jednolitý a nebyl konzistentní font, jakým se zničili lemmata a definice, tedy se v tom trochu hůře orientovalo.
Zkouška je písemná a zkouší se příklady a ne důkazy, což mi přišlo také nepříjemné.
Student has disallowed display of personal data, 24.01.2024, 1. ročník, Matematická analýza, Master's (post-Bachelor)
Well prepared.
Comment on course, Algebraic Geometry [NMAG401, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 08.02.2024, 1. ročník, Matematické struktury, Master's (post-Bachelor)
Cvičení byla super, příklady pomáhaly pochopit význam vět z přednášky.
Comment on course, Algebraic Geometry [NMAG401, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 08.02.2024, 1. ročník, Matematické struktury, Master's (post-Bachelor)
Věřím, že předmět má potenciál být zajímavý, ovšem tím, jak je aktuálně strukturovaný, studenty spíše přesvědčuje o opaku. Konec přednášky je úplně odtržený od zbytku a obecně množství probrané látky absolutně neodpovídá hodinové dotaci. Obecně přednáška působí zmateně, čemuž nepomáhají ani poznámky z přednášky, které nemají žádnou strukturu ani formátování.
Student has disallowed display of personal data, 08.02.2024, 1. ročník, Matematické struktury, Master's (post-Bachelor)
Moje výhrada k přednášce je, že se látka neprobírala moc do hloubky, ale hodně do šířky.
Student has disallowed display of personal data, 24.01.2024, 1. ročník, Matematická analýza, Master's (post-Bachelor)
Interesting stuff.