InquiryInquiry(version: 707)
Data collection is currently not allowed (PřF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
Mgr. Pavel Srb, Ph.D. [31-270], Advanced NMR methods [MC270P08A, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 21.01.2016, 2. Year, Biochemie, Master's (post-Bachelor)
Zajímavý předmět navazující na základní kurz NMR a zaměřující se na její aplikaci při řešení struktur proteinů. Pro mě jako biochemika byl kurz velmi zajímavý a doporučil bych ho všem, kteří se někdy dostanou k této problematice ve své experimentální práci. Zkouška probíhá formou přednesení vypracovaného domácího úkolu, který celkem dobře prověří získané znalosti. Není lehká, ale vyučující jsou vstřícní a nakonec student při řešení pochopí, co se vlastně celý semestr učil.
RNDr. Zdeněk Tošner, Ph.D. [31-204], Technics of NMR spectroscopy [MC260P107, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 23.06.2010, 1. Year, Chemie, Master's (post-Bachelor)
Přednáška je pro studenty, kteří chtějí hlouběji nahlédnout do tajů NMR :-)
Rozsah učiva je rozhodně zvládnutelný a učivo je pochopitelné. Studenti, kteří si předmět zapíší, se nemusí bát, že by to nezvládali, protože je tam nějaká šílená fyzika apod. Žádná šílená fyzika v tom není, je to hlavně o otáčení vektorů. :-)) Navíc, pan RNDr. Zdeněk Tošner, Ph.D. je velmi ochotný a trpělivý. Přednášky přizpůsobuje chápání studentů.
Zkouška spočívá ve vypracování domácího úkolu a následně jeho okomentování, a dále můžou následovat otázky na téma, které je v úkolu obsaženo.
Tento způsob zkoušky ale nemusí platit v příštích letech. :-)
Předmět rozhodně doporučuji.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html