InquiryInquiry(version: 707)
Data collection is currently not allowed (PřF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. [31-550], Chráněná území světa [MO550P114, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 20.02.2011, 2. Year, Ekologie a ochrana prostředí, Master's (post-Bachelor)
Přednáška byla zajímavá, záživná. Vyučující vzbudil zájem o předmět.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html