InquiryInquiry(version: 716)
Data collection is currently not allowed (PřF)
   Login via CAS
 • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D. [31-170], Protistology [MB160P62, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 15.06.2006, 2. Year, Biologie, Bachelor's
Měl bych k této přednášce několik poznámek. Byl bych rád, kdyby si pání vyučující dali tu práci a sjednotili své systémy. Je hloupé, když se to v rámci jedné přednášky neshoduje. Co se pak mám uči?
Ta přednáška mi připadá jako nadstavba na bezcévky a jak jsem měl možnost pozorovat prváky, tak z toho byli dost vedle. Pro ně to, dle mého soudu, opravdu není a bylo by dobré to dát v sylabu vědět...
A pana Čepičku bych požádal, aby zkoušel výhradně z obsahu přednášky, a ne věci z obecné parazitologie. Ale to jen tak naokraj.
 • K jednotlivým poznámkám:
  Pokud vím, spravedlivě jsme si jednotlivé eukaryotické skupiny rozdělili. Nevím, kde jsme se v systému tolik rozešli. pokud se jedná o "nadkmenové" úrovně nebo o přednášky obecného charakteru, je mi to celkem jedno... (jedná se tu, doufám, o taxonomii? pokud by šlo o systémy přednášení, nehodlám to komentovat, každý má právo pojmout to svým vlastním způsobem). Každopádně se o tom s ostatními přednášejícími pobavím.

  Už to, že dva přednášející ze tří neměli nic společného s "řasami", sinicemi, houbami a mechorosty mělo zajistit, aby se jednalo skutečně o protistologii (viz např. syllabus; od něj jsme se moc neodchýlili), nikoli o "biologii organismů tradičně přednášených v biologii bezcévných rostlin". Bezcévné jsem absolvoval před devíti lety a s naší současnou přednáškou to nemělo moc společného. Pokud se dnes na botanice přednášejí např. nálevníci, dírkonošci, Excavata, "Archezoa" a vznik endomembránového systému, pak, samozřejmě, k významným překryvům dochází. Jelikož jeden přednášející je z oddělení bezcévných, mělo by se to snadno vyjasnit.

  Teď jde o to, z čeho byli prváci vedle. Z textu by plynulo, že z toho, že šlo o "nadstavbu na bezcévky". Dá se to ale také pochopit (a to je mnohem závažnější připomínka), že to pro ně bylo příliš náročné. I prváci se naučili natolik, aby absolvovali zkoušku obvykle bez problémů. Musím připomenout, že šlo o první ročník zkoušky a my si také museli "osahat terén" (jde nějak dopředu odhadnout, co už je pro posluchače příliš "těžké" a co ještě ne?). I z tohoto důvodu uspořádáme operativní schůzku přednášejících, teď už nějaké dojmy máme... I z hodnocení přednášky vyplývá, že jisté zjednodušení by neškodilo (rádi bychom, aby tu anketu vyplnilo co nejvíc lidí). Z výsledků zkoušek to ovšem zase nevyplývá...

  Nakonec co se týče zkoušení. Netuším, z čeho se zkouší na obecné parazitologii (za dob mého studia ani nebyla). Jestli si dobře vzpomínám, téměř všech jsem se ptal na nějakou tu evoluci plastidů (pro poznávání evoluce eukaryot podle mne významnější než evoluce parazitismu). Ovšem je i mnoho parazitických eukaryot a nevím, proč bych je měl vynechat jen proto, že je tu nějaká katedra parazitologie a nějaká zkouška Obecná parazitologie (a taky Biologie parazitických protozoí). Takže pokud jsem někoho zkoušel výhradně z parazitických eukaryot, i to se do protistologie schová. Jen doufám, že z helmintů a krevsajícího hmyzu jsem opravdu nikoho nezkoušel.

  Za připomínky děkuji (přestože vyznívají výrazně negativně, zase nám to pomůže při plánování dalšího ročníku, který se již blíží).

  Ivan Čepička.

  Ivan Čepička, Ph.D.
  Student has disallowed display of personal data, 15.09.2007, 3. Year, Biologie, Bachelor's
  Musím pochválit dokonalou dostupnost jak pp. prezentací, tak hlasových nahrávek z této přednášky ? žádná jiná přednáška není v tomto směru tak dokonale zajištěna. Přednášku samotnou doporučuji zapisovat ve druhém ročníku, po absolvování biologie buňky. Rovněž chválím použití nejnovějších poznatků o fylogenezi, jen je na konci těch poznatků hrozivé množství.
  Student has disallowed display of personal data, 18.09.2007, 2. Year, Biologie, Bachelor's
  Musím pochválit skvělý suchý anglický humor oživující každou přednášku.
  Na tomto místě si dovolím pár poznámek k celému předmětu. Teď s odstupem si uvědomuji, že je fajn, když někdo někde hlásá tento nový, ?molekulární?, i když stále se dynamicky měnící systém všeho živého s takovou vervou a naléhavostí. Většina ostatních pedagogů k němu přistupuje s lehkou nedůvěrou, takže je fajn, když to do nás někdo pere jako 100% pravdu, kterou je třeba zapudit staré nauky. Vše se pak dostává do jakési rovnováhy. Chvílemi jsem měl ovšem dojem, že přednáška je mnohem více o systémech, než o vlastních organismech. Uvědomuji si že je přednáška tímto směrem opravdu koncipována. Myslím si ovšem, že je třeba si za jmény taxonů vždy něco konkrétního představit, což je z záplavě stromečků a fylogenetických analýz někdy trochu obtížné. To možná některé studenty donutilo k odhlášení předmětu. U zkoušky jsou však (naštěstí) vyžadovány pouze stěžejní podstatné informace. Jinak by to musela být pořádná vyhazovačka ?. Musím také pochválit nahrávky a prezentace, podle kterých se učí opravdu vynikajícím způsobem. Jako celek předmět hodnotím jako jeden z nejlepších a pro získání základního přehledu v biologii důležitých, které jsem za dva roky na fakultě absolvoval a to po všech stránkách. Děkuji
  Student has disallowed display of personal data, 24.05.2010, 2. Year, Biologie, Bachelor's
  zajimavy predmet, perfektne udelane studijni materialy, pristupne ne webu pro studenty (prezentace + nahravky), prednaseji super, zkouseni prijemne, celkovy dojem vyborny:-))))
  doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. [31-161], Protistology [MB160P62, přednáška]
  Student has disallowed display of personal data, 15.06.2006, 2. Year, Biologie, Bachelor's
  Měl bych k této přednášce několik poznámek. Byl bych rád, kdyby si pání vyučující dali tu práci a sjednotili své systémy. Je hloupé, když se to v rámci jedné přednášky neshoduje. Co se pak mám uči?
  Ta přednáška mi připadá jako nadstavba na bezcévky a jak jsem měl možnost pozorovat prváky, tak z toho byli dost vedle. Pro ně to, dle mého soudu, opravdu není a bylo by dobré to dát v sylabu vědět...
  Student has disallowed display of personal data, 22.02.2009, 1. Year, Biologie, Master's (post-Bachelor)
  Ke kvalitě přednášek jako takových se bohužel nemohu vyjádřit, protože jsem z nejrůznějších důvodů na většině přednášek nebyla. Docela mě to mrzí, protože co jsem slyšela, tak se to poslouchá dobře. Každopádně mě to letos nevycházelo a proto jsem o to víc ocenila, že byly k dispozici přehledné a čtivé texty o přiměřeném rozsahu, ze kterých jsem se mohla naučit vše potřebné pro zkoušku. Látku přednášenou ostatními přednášejícími jsem se učila z prezentací, které také nebyly špatné, ale přece jen... jejich účel je jiný a tak se hemží nevysvětlenými pojmy. Báječné možnosti poslechnout si zvukový záznam přednášek jsem bohužel nemohla využít, neboť se mi nepodařilo je spustit. Takže ještě jednou: Díky! Díky! Díky za ty texty!
  Student has disallowed display of personal data, 27.01.2010, 2. Year, Biologie, Bachelor's
  Oceňuji nahrávky, presentace a hlavně studijní texty volně přístupné na internetu. Jednak mi ušetřily práci se sháněním výpisků a nahrávek od spolužáků v případě, že se mi přednáška kryla s nějakým turnusem atp. a hlavně díky nim chodí na přednášky jen ti, které to opravdu zajímá, a tak je v posluchárně klid a příjemná atmosféra, i když je zapsáno poměrně hodně lidí.
  Student has disallowed display of personal data, 02.10.2010, 3. Year, Biologie, Bachelor's
  Výuka je zajímavá, zkouška není tak hrozná, ale dost záleží, ke komu se dostanete :)
  Mgr. Martin Kostka, Ph.D. [31-170], Protistology [MB160P62, přednáška]
  Student has disallowed display of personal data, 15.09.2007, 3. Year, Biologie, Bachelor's
  Přednáší mile a vtipně, dobře se poslouchá.
  Student has disallowed display of personal data, 18.09.2007, 2. Year, Biologie, Bachelor's
  Je úžasné, jak se dokážete neustále smát. Musím říct, že pak se také přednáška mnohem lépe přijímá a člověk z ní odchází s dobrou náladou, což rozhodně nebývá pravidlem. Jsem také rád, že dáváte u zkoušky trochu času na rozmyšlenou. Pro mě je takový přístup rozhodně lepší než "teď mluv, hned".
  doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D. [31-120], Phylogeny and morphology of non-vascular plants [MB120P76I, cvičení]
  Student has disallowed display of personal data, 16.02.2007, 1. Year, Biologie, Bachelor's
  Nevyhovovalo mi, že někdy cvičení předběhlo přednášku a to mi udělalo v hlavě zmatek.
  Mgr. Marie Macůrková, Ph.D. [31-151], Phylogeny and morphology of non-vascular plants [MB120P76I, cvičení]
  Student has disallowed display of personal data, 12.12.2007, 3. Year, Biologie, Bachelor's
  K cvičení jako takovému nemohu mít vážnějších připomínek, neb jest perfektně připravené a k osvojení látky by vedlo za všech okolností, krom té, že ho vede Marie Šilhánová. Musím konstatovat, že s horším pedagogem jsem se na fakultě za dva a půl roku nesetkal. Možná by nebylo na škodu si připomenout, že studenti na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy jsou opravdu vysokoškoláci a chovat se k nim tak!! Proti kreslení objektů vůbec nic nenamítám, je to dobrý způsob, jak si věci zapamatovat. Když je ovšem pro pedagoga důležitější, aby byl objekt nakreslen v sešitě, než to, aby ho student skutečně viděl v mikroskopu, a dává to opravdu vehementně najevo, tak je tu něco zkaženého. Vrcholem pak je to, že studenti radši odmítnou vůbec si vzít preparát a radši to pěkně obreslí z té prezentace (což jsem doopravdy zažil), než aby se snažili v mikroskopu objekt opravdu vidět a tak, jak ho vidí nakreslit, a riskovat tím, že k nim pak přijde paní Šilhánová, aby konstatovala, že tohle vidět nemohli, aby si to radši omalovali z prezentace!!! Vrcholem pak bylo, když pan doktor Prášil na přednášce konstatoval, že nejobreslovanější obrázek je pouze velké zjednodušení a ve skutečnosti to tak vůbec není. To se pak člověk všemu může jen smát (nebo brečet) a vlastně si ještě vylít srdíčko do Ankety.
  RNDr. Jaroslava Marková, CSc. [31-120], Phylogeny and morphology of non-vascular plants [MB120P76I, cvičení]
  Student has disallowed display of personal data, 22.05.2006, 1. Year, Biologie, Bachelor's
  Všechno, co se objevilo v poznávačce u zkoušky jsme viděli na cvičení. Jen si vzpomenout.
  doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D. [31-120], Phylogeny and morphology of non-vascular plants (for teachers) [MB120P76U, cvičení]
  Student has disallowed display of personal data, 13.05.2006, 1. Year, Chemie, Bachelor's
  s paní Němcovou bylo na praktiku mnohdy veselo, přesto dokázala látku vysvětlit a poradit, dokázali jsme dohnat i zklus kvůli odpadlým hodinám (praktika)
  prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. [31-120], Phylogeny and morphology of non-vascular plants [MB120P76I, cvičení]
  Student has disallowed display of personal data, 08.10.2006, 2. Year, Biologie, Bachelor's
  Rozhodně doporučuji. Bezva styl přednesu :o) A i když se snaží vypadat tvrdě, v jádru je to fakt milej chlap.
  prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. [31-120], Phylogeny and morphology of non-vascular plants [MB120P76I, přednáška]
  Student has disallowed display of personal data, 22.05.2006, 1. Year, Biologie, Bachelor's
  Přenáška byla hezká. Test už trochu horší - v průběhu semestru nám Neustupa řikal několik vtipných otázek, které by se mohli v testu vyskytnout. Nevěřili jsme, že by tam něco "takového" mohl dát. A nakonec samozřejmě dal... Jeho prezentace moc informací neobsahují, takže se rozhodně vyplatí chodit na přednášky.
  Student has disallowed display of personal data, 23.05.2006, 2. Year, Biologie, Bachelor's
  Nejsou na světě jen řasičky... Někdy jsou Tvé otázky moc záludné, ale taky se u nich dá zasmát (jste na malé loďce uprostřed Atlantiku a vytáhli jste z vody řasu..:-)
  Student has disallowed display of personal data, 10.07.2006, 1. Year, Biologie, Bachelor's
  Dr. Neustupa má velmi zvláštní přístup k výuce. Jeho přednáška dokáže člověka zaujmout a hodně lidí i nadchnout.
  Student has disallowed display of personal data, 08.10.2006, 2. Year, Biologie, Bachelor's
  Hmm..přepsal jsem se - takže můj názor na přednášku je uveden u cvičení.
  Student has disallowed display of personal data, 12.12.2007, 3. Year, Biologie, Bachelor's
  Nebudu opakovat, co jsem napsal u protistologie, protože řasy na bezcévách byli v podání Jirky Neustupy stejně úchvatné jako právě při protistologii. Přesto si dovolím jednu výraznější výtku a to kvůli naprostému odbytí mechorostů. Na ty jsem se docela těšil a odůvodnění, že na terénním cvičení z botaniky se toho o nich dozvíme dost a dost, mě nejen neuspokojilo, ale následně jsem zjistil, že to není pravda. Člověk se tam (v Dobronicích) sice naučí rozdíl mezi foliózní a frondózní játrovkou spolu s těmi základnějšími druhy mechů, ale to je vše (ne, že by toho bylo málo). Na přednášce bych očekával více z ekologie, z anatomie, zajímavostí, zkrátka srovnatelně s předchozími kapitolami. Půlhodina možná stačí na hlevíky, ale ne na játrovky a už vůbec ne na mechy.
  Student has disallowed display of personal data, 12.06.2009, 1. Year, Biologie, Bachelor's
  Pan Neustupa by při svých přednáškách mohl poněkud zmírnit tempo výkladu, a vynechat jisté poznámky zaměřené na psy případně na lidi asijského typu. Jinak se mi přednášky velmi líbily.
  Student has disallowed display of personal data, 14.02.2010, 2. Year, Biologie, Bachelor's
  Bohužel dalšími povinnostmi p. Neustupy vznikaly mírné zmatky, spíše nejasnosti v návaznosti na probíranou látku. Látka nebyla probírána logicky za sebou, ale na přeskáčku a často se neshodovala s praktickými cvičeními (časově).

  Tempo je sice rychlejší, ale při troše snahy se dá udělat i slušný zápis. Kdo píše pomalu, ať si pořídí diktafon.
  Student has disallowed display of personal data, 19.11.2011, 1. Year, Biologie, Bachelor's
  Výuka v podání pana Neustupy je rychlá a svižná, navíc velmi zajímavá.
  Šárka Škorpíková, 10.02.2015, 2. Year, Biologie, Bachelor's
  Na přednášky pana docenta nelze zapomenout! Skupiny se probíraly zástupce po zástupci, přičemž ke každému jsme slyšeli alespoň jednu vtipnou příhodu, zajímavost nebo specialitu, popřípadě zcela unikátní pomůcku - přirovnání životního cyklu toho či onoho organismu k hypotetickému životnímu cyklu člověka. Na přednášky se opravdu vyplatí chodit, dávat pozor, zapisovat si, a člověk nebude litovat. Uznávám že styl přednášení nemusí vyhovovat každému, ale osobně nemám co vytýkat. Snad až na jediné - Občas se stalo, že se studenti na něco ptali a ještě než stihli položit dotaz, p. Neustupa už odpovídal. Student se tedy občas nedozvěděl přesně to, co chtěl slyšet.
  Celkově je toto trojhodinovka, která s pány Neustupou i Svobodou uteče velice rychle, že by vám nevadila ani hodina navíc.
  prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. [31-120], Phylogeny and morphology of non-vascular plants (for teachers) [MB120P76U, přednáška]
  Student has disallowed display of personal data, 23.05.2006, 1. Year, Chemie, Bachelor's
  Preda hodne informaci, je hodne cilevedomy, po studentech toho hodne vyzaduje, je naladovy.
  Student has disallowed display of personal data, 11.10.2006, 2. Year, Chemie, Bachelor's
  Pan Neustupa je evidentně odborník a ví o čem mluví. Jen slovní hodnocení k některým studentům, které uveřejnil na listu společně s výsledkem zkoušky bylo přinejmenším nevhodné a to jak z profesionálního, tak z etického hlediska.
  Student has disallowed display of personal data, 11.10.2006, 2. Year, Biologie, Bachelor's
  nekdy se u zkousky objevily veci, ktere vyzadovaly primo skvelou znalost problematiky, proto cast zkousky tvorena Dr. Neustupou hodnotim jako tu obtizneji zvladnutelnou.
  Student has disallowed display of personal data, 21.10.2006, 2. Year, Biologie, Bachelor's
  Schopnost, obou těchto pánů, vzbudit zájem o předmět je výborná. Celá botanika bezcévných mě velice zaujala.Včetně smysluplných a účelných cvičení.
  prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. [31-120], Current research in botany and ecology [MB120P99, přednáška]
  Student has disallowed display of personal data, 15.06.2006, 2. Year, Biologie, Bachelor's
  Já na téhle jeho přednášce sice nebyl, takže ji nemůžu hodnotit, ale z důvěryhodných zdrojů vím, že ON tam taky nebyl! :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. [31-120], Field course in botany [MB120T61, terénní práce]
  Student has disallowed display of personal data, 20.10.2005, 2. Year, Biologie, Bachelor's
  Ten člověk je příšerně ukecanej, hrozně toho ví a dokáže to zajímavě předat. Jen ten příděl informací je někdy zdrcující... :-)
  prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. [31-120], Ecology of algae and blue greens [MB160P11, přednáška]
  Student has disallowed display of personal data, 28.02.2012, 1. Year, Biologie, Master's (post-Bachelor)
  Nejlepší předmět mého zimního semestru :-)
  prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. [31-120], Protistology [MB160P62, přednáška]
  Student has disallowed display of personal data, 15.06.2006, 2. Year, Biologie, Bachelor's
  Měl bych k této přednášce několik poznámek. Byl bych rád, kdyby si pání vyučující dali tu práci a sjednotili své systémy. Je hloupé, když se to v rámci jedné přednášky neshoduje. Co se pak mám uči?
  Ta přednáška mi připadá jako nadstavba na bezcévky a jak jsem měl možnost pozorovat prváky, tak z toho byli dost vedle. Pro ně to, dle mého soudu, opravdu není a bylo by dobré to dát v sylabu vědět...
  Mluvíš strašně rychle!!! Jsou tady jedinci, kteří mají se Tvým tempem potíže! Pozor na to! Ale jinak super.
  Student has disallowed display of personal data, 18.09.2007, 2. Year, Biologie, Bachelor's
  Jirka Neustupa působí každým okamžikem dojmem, že mu na přednášené látce a jejím předání studentům velmi záleží. Styl přednesu je velmi sugestivní a nutí člověka si spoustu věcí zapamatovat, i když by náhodou nechtěl (a z přednášky si toho pamatuji opravdu hodně i teď). Proto všem doporučuji na přednášky chodit, i když pořizování nahrávek svádí k tomu to nedělat (tohle platí samozřejmě i pro Ivana Čepičku a Martina Kostku).
  Student has disallowed display of personal data, 01.10.2007, 2. Year, Chemie, Bachelor's
  Dr, Neustupa je jeden z výborných přednášejících na fakultě. Aspoň mě teda vždycky dokáže zaujmout i překvapit. Jeho způsob zkoušení je super. I když mám občas pocit, že na nás učitele hledí trošku přes prsty, tak před ním smekám. Pro mě určitě jeden z pedagogických vzorů...
  Student has disallowed display of personal data, 27.01.2010, 2. Year, Biologie, Bachelor's
  Po předchozí zkušenosti s Bezcévnými rostlinami (a jinými přednáškami s více přednášejícími) jsem se trochu bála, že výklad bude trochu zmatený, zvlášť, že každý bude používat (a u zkoušky vyžadovat) jiný systém. Tato obava se ale nepotvrdila, přednáška působila velmi uceleně a zároveň bylo poměrně snadné se "chytit", i když člověk předchozí zameškal.
  prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. [31-120], Phenomenon of symbiosis [MS720S042, přednáška]
  Student has disallowed display of personal data, 21.06.2007, 3. Year, Biologie, Bachelor's
  Rozebírání pročtených textů!Super!Je to lepší vhled do problematiky, než kdyby nám o tom jenom někdo odvykládal.
  Karel Prášil, prom. biol., CSc. [31-120], Phylogeny and morphology of non-vascular plants [MB120P76I, cvičení]
  Student has disallowed display of personal data, 08.10.2006, 2. Year, Biologie, Bachelor's
  Milejšího člověka jsem (krom kamarádů) na fakultě nepoznal. k botanice nemám žádný vztah, ale pan Prášil je jedním z těch lidí, kteří vás dovedou nakazit. Nepoznat ho je velkým minusem studia.
  Karel Prášil, prom. biol., CSc. [31-120], Phylogeny and morphology of non-vascular plants [MB120P76I, přednáška]
  Student has disallowed display of personal data, 22.05.2006, 1. Year, Biologie, Bachelor's
  V době, kdy jsem dělala zkoušku, ještě nebyly k dispozici skripta. Ale teď už vyšla ta deset let slibovaná knížka k bezcévným rostlinám...
  Student has disallowed display of personal data, 23.05.2006, 2. Year, Biologie, Bachelor's
  Díky za zvednutí sebevědomí!
  Student has disallowed display of personal data, 08.10.2006, 2. Year, Biologie, Bachelor's
  Hmm..přepsal jsem se - takže můj názor na přednášku je uveden u cvičení.
  Student has disallowed display of personal data, 12.12.2007, 3. Year, Biologie, Bachelor's
  Bezcévy jsem měl zapsané v letním semestru a bylo velmi dobrou volbou využít tohoto dobrodiní přednášejících. Rodinné prostředí na přednášce bylo velmi příjemné (nyní si to možná zapíše více lidí a bude po žížalkách :-), stejně jako beze zbytku všechny přednášky doktora Prášila.
  Karel Prášil, prom. biol., CSc. [31-120], Phylogeny and morphology of non-vascular plants (for teachers) [MB120P76U, přednáška]
  Student has disallowed display of personal data, 23.05.2006, 1. Year, Chemie, Bachelor's
  Uzasne me nadchlo, jak svuj predmet prednasel, to by muselo bavit kazdeho i odpurce bezcevnatych rostlin.
  Student has disallowed display of personal data, 06.10.2006, 2. Year, Biologie, Bachelor's
  Probírané látky bylo na dvě hodiny týdně příliš mnoho. Chtělo by to větší hodinovou dotaci.
  Student has disallowed display of personal data, 21.10.2006, 2. Year, Biologie, Bachelor's
  Schopnost, obou těchto pánů, vzbudit zájem o předmět je výborná. Celá botanika bezcévných mě velice zaujala.Včetně smysluplných a účelných cvičení.
  RNDr. Zdeněk Soldán, CSc. [31-120], Phylogeny and morphology of non-vascular plants [MB120P76I, cvičení]
  Student has disallowed display of personal data, 23.05.2006, 2. Year, Biologie, Bachelor's
  Tak trochu flegmatik, tak trochu vědec, občas přijde pozdě a je s ním legrace:-) Navíc byl pan Soldán ochotný jít se zeptat kvůli mým šťouravým otázkám i jiných lidí z oddělení a nikdy mě nenechal bez odpovědi. Cvičením by prospěla jedna hodina týdně navíc.
  Student has disallowed display of personal data, 30.07.2006, 1. Year, Biologie, Bachelor's
  Myslím, že cvičení k botanice bezcévných je moc pěkně zvládnuté a léty prověřené. Jako jedny z nejlepších (např. spolu s botanikou cévnatých) bych hodnotil dostupné prezentace. Dr. Soldán je milý pohodář a občas je s ním i docela legrace. Jedinou nepříjemností na celém cviku je poznávačka na konci, což je dáno množstvím probíraných organismů, ale kriterium pro splnění je poměrně rozumně nastavené, takže se to nedá udělat jen tak z listu jako třeba zápočet z genetiky, ale dá se to. Navíc poznávačka je vždy spřáhnutá se zkouškou, takže se to člověk učí jednou a docela se doplňuje, i když překryv ve výběru organismů by mohl být větší, zejména u autotrofí části.
  Mgr. Magda Škaloudová, Ph.D. [31-120], Phylogeny and morphology of non-vascular plants (for teachers) [MB120P76U, cvičení]
  Student has disallowed display of personal data, 21.10.2006, 2. Year, Biologie, Bachelor's
  Celá botanika bezcévných mě velice zaujala.Včetně smysluplných a účelných cvičení.
  ---, Phenomenon of symbiosis [MS720S04Z, ]
  Student has disallowed display of personal data, 05.10.2004, . Year,
  Dík moc.
   
  Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html