InquiryInquiry(version: 716)
Data collection is currently not allowed (PřF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. [31-270], Organic Chemistry [MC270P26, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 06.10.2005, 2. Year, Biologie, Bachelor's
Prednaska vpodstate spocivala v citani textu z folie... nebolo povedane nic naviac.
Student has disallowed display of personal data, 04.09.2006, 1. Year, Biologie, Bachelor's
V přednášce se člověk vážně nedozví to, co by bylo třeba k vyplnění "procvičujících příkladů". Naštěstí zkouška je sestavena tak, aby pokryla největší základy a většina "špeků" uvedených v příkladech se neobjevuje.
Student has disallowed display of personal data, 04.09.2006, 1. Year, Biologie, Bachelor's
+ pripady z praxe:), snaha vysvetlit nejasnosti
Student has disallowed display of personal data, 02.12.2007, 2. Year, Biologie, Bachelor's
zajímavé, ale docela těžké na učení
prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. [31-270], Organic Synthesis III [MC270P27, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 27.04.2007, 5. Year, Organická chemie, Master's
Přednáška dobrá, studijní text je psaný přímo vyučujícím, což je super, rozumné požadavky ke zkoušce, rozumný přístup zkoušejícího. Na závěr studia dobrý předmět.
Jen snad cvičení k předmětu příslušející (krom toho, že by tyto předměty měly na sebe alespoň přibližně časově navazovat, což se nedělo, i když vina je na straně lidí, kteří sestavovali rozvrh) bylo někdy trochu bezobsažné. Prezentace výsledků práce studentů je dobrý nápad, ale nevydrží na hodinu a půl.
prof. RNDr. Jan Veselý, Ph.D. [31-270], Organic Chemistry II [MC270P02N, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 29.06.2012, 2. Year, Chemie, Bachelor's
Na cvičení byl příliš velký počet studentů, neprobíhala tak svižně jako první semestr, pokud se nebudou krýt ostatní cvičení s výukou (páteční cvičení), bude cvičení mnohem efektivnější..
Student has disallowed display of personal data, 17.09.2013, 2. Year, Chemie, Bachelor's
Velmi přínosné cvičení, neustále se opakují probrané reakce a reakční mechanismy. Chtěl bych ocenit trpělivost, kterou vyučující má se studenty, kteří přijdou k tabuli a netuší odpověď na položenou otázku.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html