InquiryInquiry(version: 716)
Data collection is currently not allowed (PřF)
   Login via CAS
 • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D. [31-170], Protistology [MB160P62, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 15.06.2006, 2. Year, Biologie, Bachelor's
Měl bych k této přednášce několik poznámek. Byl bych rád, kdyby si pání vyučující dali tu práci a sjednotili své systémy. Je hloupé, když se to v rámci jedné přednášky neshoduje. Co se pak mám uči?
Ta přednáška mi připadá jako nadstavba na bezcévky a jak jsem měl možnost pozorovat prváky, tak z toho byli dost vedle. Pro ně to, dle mého soudu, opravdu není a bylo by dobré to dát v sylabu vědět...
A pana Čepičku bych požádal, aby zkoušel výhradně z obsahu přednášky, a ne věci z obecné parazitologie. Ale to jen tak naokraj.
 • K jednotlivým poznámkám:
  Pokud vím, spravedlivě jsme si jednotlivé eukaryotické skupiny rozdělili. Nevím, kde jsme se v systému tolik rozešli. pokud se jedná o "nadkmenové" úrovně nebo o přednášky obecného charakteru, je mi to celkem jedno... (jedná se tu, doufám, o taxonomii? pokud by šlo o systémy přednášení, nehodlám to komentovat, každý má právo pojmout to svým vlastním způsobem). Každopádně se o tom s ostatními přednášejícími pobavím.

  Už to, že dva přednášející ze tří neměli nic společného s "řasami", sinicemi, houbami a mechorosty mělo zajistit, aby se jednalo skutečně o protistologii (viz např. syllabus; od něj jsme se moc neodchýlili), nikoli o "biologii organismů tradičně přednášených v biologii bezcévných rostlin". Bezcévné jsem absolvoval před devíti lety a s naší současnou přednáškou to nemělo moc společného. Pokud se dnes na botanice přednášejí např. nálevníci, dírkonošci, Excavata, "Archezoa" a vznik endomembránového systému, pak, samozřejmě, k významným překryvům dochází. Jelikož jeden přednášející je z oddělení bezcévných, mělo by se to snadno vyjasnit.

  Teď jde o to, z čeho byli prváci vedle. Z textu by plynulo, že z toho, že šlo o "nadstavbu na bezcévky". Dá se to ale také pochopit (a to je mnohem závažnější připomínka), že to pro ně bylo příliš náročné. I prváci se naučili natolik, aby absolvovali zkoušku obvykle bez problémů. Musím připomenout, že šlo o první ročník zkoušky a my si také museli "osahat terén" (jde nějak dopředu odhadnout, co už je pro posluchače příliš "těžké" a co ještě ne?). I z tohoto důvodu uspořádáme operativní schůzku přednášejících, teď už nějaké dojmy máme... I z hodnocení přednášky vyplývá, že jisté zjednodušení by neškodilo (rádi bychom, aby tu anketu vyplnilo co nejvíc lidí). Z výsledků zkoušek to ovšem zase nevyplývá...

  Nakonec co se týče zkoušení. Netuším, z čeho se zkouší na obecné parazitologii (za dob mého studia ani nebyla). Jestli si dobře vzpomínám, téměř všech jsem se ptal na nějakou tu evoluci plastidů (pro poznávání evoluce eukaryot podle mne významnější než evoluce parazitismu). Ovšem je i mnoho parazitických eukaryot a nevím, proč bych je měl vynechat jen proto, že je tu nějaká katedra parazitologie a nějaká zkouška Obecná parazitologie (a taky Biologie parazitických protozoí). Takže pokud jsem někoho zkoušel výhradně z parazitických eukaryot, i to se do protistologie schová. Jen doufám, že z helmintů a krevsajícího hmyzu jsem opravdu nikoho nezkoušel.

  Za připomínky děkuji (přestože vyznívají výrazně negativně, zase nám to pomůže při plánování dalšího ročníku, který se již blíží).

  Ivan Čepička.

  Ivan Čepička, Ph.D.
  Student has disallowed display of personal data, 24.05.2010, 2. Year, Biologie, Bachelor's
  zajimavy predmet, perfektne udelane studijni materialy, pristupne ne webu pro studenty (prezentace + nahravky), prednaseji super, zkouseni prijemne, celkovy dojem vyborny:-))))
  Šárka Škorpíková, 20.01.2016, 3. Year, Biologie, Bachelor's
  Velmi dobré přednášky. Líbilo se mi velice i shrnutí nejnovějších fylogenetických teorií, zhodnocení jejich pro a proti a stručná historie náhledů na diverzitu protist. Nemohu si odpustit srovnání s předmětem "Botanika bezcévných rostlin", kde je díky větší časové dotaci a trochu menšímu spektru organismů příležitost se u některých zajímavých zástupců pozastavit a snáze si je tak vrýt do paměti. Chápu, že na protistologii to nelze, neb času není nazbyt. Je to ale docela škoda, protože protisti opravdu zajímaví jsou.
  doc. Mgr. Robert Černý, Ph.D. [31-170], Microscopic techniques [MB160C45, bloková cvičení]
  Student has disallowed display of personal data, 18.03.2009, 2. Year, Speciální chemicko-biologické obory, Bachelor's
  tento předmět jsem měla až ved druhém ročníku, takže mě nic nové nenaučilo, ale myslím že pro první ročník je to docela názorné a poučné
  Student has disallowed display of personal data, 28.03.2009, 1. Year, Biologie, Bachelor's
  Pěkné seznámení s možnými postupy...určitě plusový předmět.
  prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. [31-107], Molecular systematics [MB160C21, cvičení]
  Student has disallowed display of personal data, 10.10.2006, 2. Year, Biologie, Master's (post-Bachelor)
  Jakub Žárský
  doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. [31-161], Molecular systematics [MB160C21, cvičení]
  Student has disallowed display of personal data, 10.10.2006, 2. Year, Biologie, Master's (post-Bachelor)
  Jakub Žárský
  doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. [31-161], Microscopic techniques [MB160C45, bloková cvičení]
  Student has disallowed display of personal data, 27.01.2009, 1. Year, Speciální chemicko-biologické obory, Bachelor's
  Nepříliš náročné cvičení. Nepříjde mi, že bych se na prvních dvou cvičeních dozvěděla něco objevného - buď to byly úplné základy, nebo naopak složité fyzikální principy speciálních mikroskopovacích metod, které jsem někdy nepochopila (dlužno dodat, že ty po nás pak ale ani nikdo nechtěl). Ani počítání mikroskopických objektů se mi nezdálo nijak zásadní, ačkoli to byly příjemné čtyři hodiny (vážně! nevím proč, ale bavilo mě to). Analýza obrazu byla docela přínosná - dozvěděli jsme se, že to je, a taky jsme si něco sami zkusili.
  Jinak jsem ráda, že nás nikdo nenutil v limitovaném čase malovat hory protokolů, což vede k přístupu "cokoli, jakkoli, jen aby se to stihlo".
  Nemyslím, že bych byla o něco ochuzena, kdybych si tohle cvičení nezapsala, ale zase proč ne.
  Student has disallowed display of personal data, 28.03.2009, 1. Year, Biologie, Bachelor's
  Pěkné seznámení s možnými postupy...určitě plusový předmět.
  Barbora Pokrývková, 01.02.2011, 1. Year, Speciální chemicko-biologické obory, Bachelor's
  Celkem v pohodě cvičení, první a třetí blok byl fajn, protože člověk opravdu něco pozoroval a zakresloval (nehrotilo se malířské (ne)nadání), druhé mí přišlo celkem nudné a zbytečné, protože prezentaci jsem si prošla doma a vyprávění o elektronových mikroskopech jsem si poslechla při úvodním soustředění... Jako zpestření výuky fajn, ale při srovnání s praktiky z buňky mě to nějak extra nenadchlo.
  Student has disallowed display of personal data, 14.01.2012, 2. Year, Biologie, Bachelor's
  Nechápu proč se na cvičení věnovanému světelné mikroskopii museli barvit a pozorovat prvoci, když s rostlinnými i živočišnými vzorky se pracuje lépe (lépe se barví, preparát většinou opravdu obsahuje co by měl). A už vůbec nechápu, proč bylo mnohem větší úsilí věnováno popisu buněčných struktur excavatních prvoků, než základní práci s mikroskopem. To samé se týká i fluorescenční mikroskopie.
  Celkově na mě kurz působil dojmem reklamy na katedru parazitologie, s tím že mikroskopovat se nakonec prváci naučí úplně jinde (Anatomie rostlin?). Přínosná byla pouze část týkající se skenovací elektronové mikroskopie, kde se doopravdy řešila především technika a práce s ní.
  doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. [31-161], Microscopic techniques [MB160C45, cvičení]
  Student has disallowed display of personal data, 13.10.2006, 2. Year, Speciální chemicko-biologické obory, Bachelor's
  Moc prima cvičení, zápočet je za účast (alespoň tři cvičení ze čtyř), protokoly, někdo musel něco málo říct o mikroskopu, ukázat, že s ním umí pracovat...
  Student has disallowed display of personal data, 23.12.2006, 2. Year, Biologie, Bachelor's
  Tenhle předmět mě trochu zklamal co do obsahu. Očekávala jsem, že se třeba naučím nějaké barvicí techniky a podobně, ale nenaučila jsem se vůbec nic. Jeden den jsme ztrávili prohlížením nějakých prvoků... co je to za techniku? Co jsem se naučila? Tak jedině že mám k obrázku psát zvětšení... V anotacích je psáno, že se studenti naučí přípravu barvených preparátů, ale barvení se účastnil jen jeden člověk v řadě a myslím že i ten jen pasivně. Další den jsme se kochali elektronovým mikroskopem a v duchu se modlili, abychom nic neshodili. Ale i přes neustálý strach, že rozbiju něco hrozně drahého, to byl docela zážitek. A něco málo jsem se i dozvěděla... třeba že mikrořezy se dělají tepelnou roztažností, což pro mě do té doby bylo poměrně znepokojivou černou skříňkou. Další den bylo počítání objektů. To jsem si z celého dne odnesla 2 informace:1)plankton se počítá na sklíčku s ohrádkou 2)hydrobiologie je děsná piplačka .Opět mám pocit, že má očekávání od předmětu s názvem Mikroskopická technika nebyly tímto naplněny. To poslední téma, analýza obrazu, bylo celkem přínosné, uznávám. Celkově mi přijde, že tenhle předmět má velký potenciál, ale jeho náplň je odfláknutá. Proč jsme tolik času strávili kreslením? Na našem uměleckém talentu se tím nic nezměnilo a na znalostech mikroskopování také ne. A přitom jsme se tomu věnovali většinu prvního dne i většinu toho "počítacího dne". Místo nekonečného kreslení by se mohlo zařadit víc barvicích technik a hlavně by si to měl vyzkoušet každý.
  Student has disallowed display of personal data, 30.01.2007, 2. Year, Biologie, Bachelor's
  Příliš nového jsem se zde nenaučil. Zejména při fluorescenční a elektronové mikroskopii to byla spíš exkurze do místnosti s mikroskopem než reálná práce s přístroji. Zajímavá byla naopak analýza obrazu.
  doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. [31-161], Protistology [MB160P62, přednáška]
  Student has disallowed display of personal data, 15.06.2006, 2. Year, Biologie, Bachelor's
  Měl bych k této přednášce několik poznámek. Byl bych rád, kdyby si pání vyučující dali tu práci a sjednotili své systémy. Je hloupé, když se to v rámci jedné přednášky neshoduje. Co se pak mám uči?
  Ta přednáška mi připadá jako nadstavba na bezcévky a jak jsem měl možnost pozorovat prváky, tak z toho byli dost vedle. Pro ně to, dle mého soudu, opravdu není a bylo by dobré to dát v sylabu vědět...
  Student has disallowed display of personal data, 22.02.2009, 1. Year, Biologie, Master's (post-Bachelor)
  Ke kvalitě přednášek jako takových se bohužel nemohu vyjádřit, protože jsem z nejrůznějších důvodů na většině přednášek nebyla. Docela mě to mrzí, protože co jsem slyšela, tak se to poslouchá dobře. Každopádně mě to letos nevycházelo a proto jsem o to víc ocenila, že byly k dispozici přehledné a čtivé texty o přiměřeném rozsahu, ze kterých jsem se mohla naučit vše potřebné pro zkoušku. Látku přednášenou ostatními přednášejícími jsem se učila z prezentací, které také nebyly špatné, ale přece jen... jejich účel je jiný a tak se hemží nevysvětlenými pojmy. Báječné možnosti poslechnout si zvukový záznam přednášek jsem bohužel nemohla využít, neboť se mi nepodařilo je spustit. Takže ještě jednou: Díky! Díky! Díky za ty texty!
  Student has disallowed display of personal data, 27.01.2010, 2. Year, Biologie, Bachelor's
  Oceňuji nahrávky, presentace a hlavně studijní texty volně přístupné na internetu. Jednak mi ušetřily práci se sháněním výpisků a nahrávek od spolužáků v případě, že se mi přednáška kryla s nějakým turnusem atp. a hlavně díky nim chodí na přednášky jen ti, které to opravdu zajímá, a tak je v posluchárně klid a příjemná atmosféra, i když je zapsáno poměrně hodně lidí.
  Student has disallowed display of personal data, 02.10.2010, 3. Year, Biologie, Bachelor's
  Výuka je zajímavá, zkouška není tak hrozná, ale dost záleží, ke komu se dostanete :)
  Student has disallowed display of personal data, 15.02.2011, 2. Year, Biologie, Bachelor's
  Velice oceňuji texty k přednáškám. Dobře posloužily.
  Všechny přednášky byly zajímavé a přínosné.
  Myslím, že protistologie je užitečná i pro ty, kteří se jí nezabývají.Je dobré mít přehled o evoluci a diverzitě eukaryot , který mi tento předmět poskytl.
  doc. Mgr. Pavel Němec, Ph.D. [31-170], Microscopic techniques [MB160C45, bloková cvičení]
  Student has disallowed display of personal data, 28.03.2009, 1. Year, Biologie, Bachelor's
  Pěkné seznámení s možnými postupy...určitě plusový předmět.
  prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. [31-120], Protistology [MB160P62, přednáška]
  Student has disallowed display of personal data, 15.06.2006, 2. Year, Biologie, Bachelor's
  Měl bych k této přednášce několik poznámek. Byl bych rád, kdyby si pání vyučující dali tu práci a sjednotili své systémy. Je hloupé, když se to v rámci jedné přednášky neshoduje. Co se pak mám uči?
  Ta přednáška mi připadá jako nadstavba na bezcévky a jak jsem měl možnost pozorovat prváky, tak z toho byli dost vedle. Pro ně to, dle mého soudu, opravdu není a bylo by dobré to dát v sylabu vědět...
  Mluvíš strašně rychle!!! Jsou tady jedinci, kteří mají se Tvým tempem potíže! Pozor na to! Ale jinak super.
  Student has disallowed display of personal data, 27.01.2010, 2. Year, Biologie, Bachelor's
  Po předchozí zkušenosti s Bezcévnými rostlinami (a jinými přednáškami s více přednášejícími) jsem se trochu bála, že výklad bude trochu zmatený, zvlášť, že každý bude používat (a u zkoušky vyžadovat) jiný systém. Tato obava se ale nepotvrdila, přednáška působila velmi uceleně a zároveň bylo poměrně snadné se "chytit", i když člověk předchozí zameškal.
  RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. [31-162], Microscopic techniques [MB160C45, bloková cvičení]
  Student has disallowed display of personal data, 28.03.2009, 1. Year, Biologie, Bachelor's
  Pěkné seznámení s možnými postupy...určitě plusový předmět.
  Student has disallowed display of personal data, 08.09.2010, 1. Year, Biologie, Bachelor's
  výborné cvičení
  RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. [31-162], Microscopic techniques [MB160C45, cvičení]
  Student has disallowed display of personal data, 11.10.2006, 2. Year, Biologie, Bachelor's
  Jista davka neprijemnosti vuci studentum byla prospesna, alespon jsme si zafixovali nektere bezne veci, jako napr. kresleni tuzkou, nikoli propiskou, psani k obrazkum z mikroskopu pouzite zvetseni...
  doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D. [31-120], Protistology [MB160P62, přednáška]
  Student has disallowed display of personal data, 12.02.2014, 1. Year, Biologie, Bachelor's
  Velice milý a hodný vyučující. Až mě skoro mrzí, že mě zajímají více obratlovci než řasy. Občas poněkud rychlé tempo přednášení. Přednášky jsem si přepisovala až před zkoškou ze záznamu a musela jsem mnohokrát vracet, ale bylo to velice zajímavé a zajímavě podané.
  Šárka Škorpíková, 20.01.2016, 3. Year, Biologie, Bachelor's
  Tyto přednášky se moc pěkně poslouchají, příjemné učivo. Opět je škoda, že na některé zajímavé organismy není více času. Velmi dobře zpracovaná prezentace o původu plastidů.
  Iveta Štolhoferová, 20.06.2016, 2. Year, Biologie, Bachelor's
  Předmětu jsem se trochu bála, protože protistologie není moje téma. Nakonec mě ale velmi zaujal, troufnu si říct hlavně díky poutavému stylu přednášení především docenta Škalouda. Zvažovala jsem i zápis Obecné protistologie, nakonec jsem si ji ale nechala až na 3. ročník. Nicméně si myslím, že též Obecná protistologie by si zasloužila místo mezi povinně volitelnými předměty. Obzvlášť pro spíše ekologicky zaměřené studenty by to bylo příjemné doplnění prvního modulu.
  RNDr. Lenka Zídková, Ph.D. [31-161], Microscopic techniques [MB160C45, cvičení]
  Student has disallowed display of personal data, 19.10.2006, 2. Year, Biologie, Bachelor's
  Cvičení bylo dobré, ale v administrativních záležitostech byl trochu problém: do indexu jsem dostala zapocet, ale na SIS mi ho nikdo nezapsal.
  ---, Microscopic techniques [MB160C45, bloková cvičení]
  Student has disallowed display of personal data, 29.06.2009, 2. Year, Klinická a toxikologická analýza, Bachelor's
  Sympatické, příjemné, ne příliš náročné praktikum, které zahrnovalo i prohlídku laboratoří elektronové mikroskopie (pozlacené preparáty byly opravdu kouzelné). Dobré bylo, že si student sám mohl vybrat konkrétní dny cvičení z celkem velkého počtu nabízených termínů, takže se tento předmět dal pohodlně skloubit i s náročnějším rozvrhem. Ani s udělením zápočtu nebyly problémy.
  ---, Microscopic techniques [MB160C45, ]
  Student has disallowed display of personal data, 28.10.2004, . Year,
  Myslí si, že pro toho, kdo na střední škole pracoval se světelným mikroskopem, nebylo toto cvičením ničím přínosné. Ale je to jedna z mála praktických věcí, které si můžete v 1.ročníku vyzkoušet.
   
  Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html