InquiryInquiry(version: 716)
Data collection is currently not allowed (PřF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D. [31-120], Phylogeny and morphology of non-vascular plants (for teachers) [MB120P76U, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 13.05.2006, 1. Year, Chemie, Bachelor's
s paní Němcovou bylo na praktiku mnohdy veselo, přesto dokázala látku vysvětlit a poradit, dokázali jsme dohnat i zklus kvůli odpadlým hodinám (praktika)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html