InquiryInquiry(version: 703)
Data collection is currently not allowed (PřF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. [31-340], Applied Geography [MZ340P452, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 17.09.2006, 5. Year, Regionální geografie, Master's
Aplikovaná geografie vhodně navazuje na přednášku Lokální a regionální rozvoj II. Umožní Vám lépe se zorientovat v problematice strukturálních fondů a formou vytváření fiktivního projektu financovaného z ESF také pochopit základní logiku, pravidla a praktické aspekty vytváření projektů. Přednášky doc. Blažky se týkají zpracování jednotlivých fází přípravy projektu a jsou doplněny kratšími přednáškami externích odborníků z praxe. Jsou zváni lidé ze všech oborů týkajících se SF - odborný konzultant, vedoucí odboru regionálního rozvoje krajského úřadu aj. Díky praktickému zaměření je tato přednáška ideální pro studenty 5. ročníku.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html