InquiryInquiry(version: 707)
Data collection is currently not allowed (PřF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. [31-330], Management and Water Protection [MZ330P463, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 03.03.2008, 2. Year, Geografie, Master's (post-Bachelor)
Zajímavá témata, které mě obohatili i v pátém ročníku:)
RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. [31-330], Management and Water Protection [MZ330P463, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 03.03.2008, 2. Year, Geografie, Master's (post-Bachelor)
Velice zajímavý předmět i pro nehydrology, oceňuji komunikace vyučujícího se studenty. Akorát by mohl vyučující moh reagovat na email:)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html