InquiryInquiry(version: 707)
Data collection is currently not allowed (PřF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
prof. RNDr. Martin Braniš, CSc. [31-550], Environmental management [MO550S07, seminář]
Student has disallowed display of personal data, 15.06.2009, 2. Year, Ekologie a ochrana prostředí, Master's (post-Bachelor)
Ocenila jsem uložení skupinové práce (hesla na enviwiki), která nám poskytla nové znalosti i zkušenosti. Navíc oceňuji, když je krom sezení na přednáškách po studentech vyžadována práce a iniciativa.
Student has disallowed display of personal data, 05.05.2013, 1. Year, Ekologie a ochrana prostředí, Master's (post-Bachelor)
Když včas zpracujete všechny úkoly, které profesor Braniš zadá, máte zápočet v kapse, důležité je neusnout a nenechat nic na poslední chvíli. Jinak přednáška byla celkem zajímavá, ale často shrnovala věci, které byly zmíněny na jiných přednáškách... opakování je matka moudrosti.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html