InquiryInquiry(version: 707)
Data collection is currently not allowed (PřF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
prof. doc. RNDr. Karel Pivnička, DrSc. [31-550], Fish ecology [MO550P36, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 19.10.2005, 5. Year, Biologie, Master's
S tímto předmětem jsem nebyl vůbec spokojen. Čekal jsem mnohem více. Pod tak hezkým názvem předmětu se skrývala nedbale připravená přednáška formou konsultace jedenkrát za 14 dní. Vyučující nejevil sebemenší známky nadšení z toho, že tento předmět přednáší. Zkrátka byla to ztráta času. Bořek Drozd.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html