InquiryInquiry(version: 707)
Data collection is currently not allowed (PřF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
JUDr. Petr Kužvart [31-550], Law and state management [MO550P32B, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 19.09.2007, 3. Year, Ekologie a ochrana prostředí, Bachelor's
Musím říci, že JUDr. Kužvart je jako pedagog výborný, teorii státní správy a shrnutí jednotlivých zákonů doplňuje výkladem ze své praxe a při přednáškách udržuje těsný kontakt se studenty.
Samotná náplň předmětu bude dle mého názoru v praxi využita vrchovatě.
Jenže mám pochybnosti o dodržování práv a o pružnosti výkonu státní správy a v oblasti uplatňování zákonů v praxi (jestli se dobře vyjadřuji) ze strany úřadů v ČR.
Student has disallowed display of personal data, 19.09.2010, 3. Year, Ekologie a ochrana prostředí, Bachelor's
Kladně hodnotim zkoušení. Jasně stanovené hranice a podmínky pro zvládnutí předmětu.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html