• Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
Filter:
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
RNDr. Martin Štícha, Ph.D. [31-230], Introduction to mass spectrometry [MC270P71, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 28.01.2008, 1. Year, Klinická a toxikologická analýza, Master's (post-Bachelor)
U tohoto předmětu chybí cvičení, kde by se řešila spektra. Během přednášek není čas vyřešit dostatečné množství spekter, aby to stačilo požadavkům jak zkoušky tak praxe.
Student has disallowed display of personal data, 26.02.2008, 1. Year, Klinická a toxikologická analýza, Master's (post-Bachelor)
Probrání 8 spekter během přednášek rozhodně nedokáže studenty připravit na náročnost zkoušky.
Student has disallowed display of personal data, 11.02.2010, 1. Year, Klinická a toxikologická analýza, Master's (post-Bachelor)
Já jsem s touto přednáškou problém neměl, ale vím že někteří moji kolegové ano. Myslím si, že by nebylo špatné zavést stejný systém jaký funguje u přednášky z NMR s panem Dračínským. Tedy 2 hodiny teorie a na to navazující hodina cvičení v interpretaci spekter. A interpretaci provádět tak, aby bylo nejdříve studentům zadáno spektrum neznámé látky, nechat jim 5 až 10 minut, aby se ho pokusili sami vyřešit a teprve poté ukázat jak se dostat ke správnému řešení.
Student has disallowed display of personal data, 16.02.2010, 1. Year, Klinická a toxikologická analýza, Master's (post-Bachelor)
Pro složení zkoušky je třeba samostatného procvičení spekter, na což jsou studenti upozorněni hned první hodinu :-)k tomuto by bylo užitečné vytvořit pro studenty soubor s cca 30-40 modelovými příklady s dodatečným řešením, neboť procházení databází na slepo není moc efektivní.
Student has disallowed display of personal data, 13.03.2010, 1. Year, Klinická a toxikologická analýza, Master's (post-Bachelor)
Vyučující poskytl veškeré materiály k výuce, výuka byla srozumitelná.