InquiryInquiry(version: 716)
Data collection is currently not allowed (PřF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D. [31-260], Electronic Structure of Complex Molecular Systems and Biomolecules [MC260P82, cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 14.03.2008, 1. Year, Chemie, Master's (post-Bachelor)
během kurzu byly řešeny problémy elektronové struktury pomocí základních i pokročilých metod kvantové chemie. k dispozici byla široká nabídka výpočetních programů. vyřešené úlohy pomohly úspěšnému složení zkoušky. k většině úloh byla vedena bohatá diskuze.
Student has disallowed display of personal data, 01.01.2009, 2. Year, Chemie, Master's (post-Bachelor)
cvičení byla velmi užitečná, ale poměrně náročná. Ocenila bych více nápovědy nebo společné vypracovávání v počítačové učebně s pomocí cvičícího.
prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D. [31-260], Electronic Structure of Complex Molecular Systems and Biomolecules [MC260P82, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 14.03.2008, 1. Year, Chemie, Master's (post-Bachelor)
student je po kurzu schopen samostatně používat výpočetní metody kvantové chemie s tím, že ví, co dělá. má široké znalosti o základních metodách (HF, DFT) a o pokročilejších metodách znalosti víc než základní. během kurzu byl kladen důraz na objasnění souvislostí a fyzikální podstaty, méně potom na matematické konstrukce kvantové chemie.
Student has disallowed display of personal data, 01.01.2009, 2. Year, Chemie, Master's (post-Bachelor)
Prednáška byla kvalitní - bohatá na informace a velice zajímavě prezentovaná. Líbil se mi důraz na pochopení výhod a nevýhod různých výpočetních metod a na rozvahu při jejich použití. Přístup přednášejícího byl velmi vstřícný vůči studentům.
Bloková forma přednášek je velmi náročná ve chvíli, kdy současně ostatní přednášky probíhají "standardním" způsobem. Z popisu zahraničních studentů, kteří mají blokovou celou výuku jsem se dozvěděla, že toto schéma může být velmi užitečné, a proto bych ho do budoucna nezavrhovala. Počet hodin přednášek týdně by měl být nižší než jsme měli mi (10).
Student has disallowed display of personal data, 01.01.2009, 2. Year, Chemie, Master's (post-Bachelor)
Svůj komentář jsem zapsala do připomínek k předmětům. Tato přednáška byla velmi užitečná.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html