InquiryInquiry(version: 716)
Data collection is currently not allowed (PřF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
RNDr. Jana Lokajová, Ph.D. [31-260], Practical Course in Physical Chemistry (for students of Environmental Chemistry) [MC260C46, praktická cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 09.05.2010, 2. Year, Chemie, Bachelor's
Velmi vstřícná a nápomocná. Díky její pomoci a praktiku jako takovému jsem si spoustu věcí z fyzikální chemie uvědomil a mnoho věcí se stalo pro mě logickými - ne jen naučenými frázemi.
Mgr. Jana Šteflová, Ph.D. [31-260], Practical Course in Physical Chemistry (for students of Environmental Chemistry) [MC260C46, praktická cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 09.05.2010, 2. Year, Chemie, Bachelor's
Velmi vstřícná a nápomocná. Díky její pomoci a praktiku jako takovému jsem si spoustu věcí z fyzikální chemie uvědomil a mnoho věcí se stalo pro mě logickými - ne jen naučenými frázemi.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html