InquiryInquiry(version: 716)
Data collection is currently not allowed (PřF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. [31-260], Practical Course in Physical Chemistry [MC260C45N, praktická cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 17.07.2009, 3. Year, Biochemie, Bachelor's
Praktika byly jedny z nejorganizovanějších na škole, předem dané podmínky a požadavky...
prof. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D. [31-260], Practical Course in Physical Chemistry [MC260C45N, praktická cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 17.02.2010, 3. Year, Chemie, Bachelor's
U některých úloh se skoro každá ze skupin dopouštěla stejných chyb.Stálo by za to, na tyto chyby už od začátku upozornit, případně, aby se varování objevilo v návodech.
prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc. [31-260], Practical Course in Physical Chemistry [MC260C45N, praktická cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 02.02.2013, 3. Year, Biochemie, Bachelor's
Pravidla praktika jsou jasně a spravedlivě daná; pokud člověk dodrží všechny pokyny a doporučení jak při samotné práci v laboratoři tak při pozdějším vypracovávání protokolu, praktikem projde bez větších problémů. Vyučující (prof. Tesařová, dr. Svobodová a dr. Riesová) se vším dokáží poradit.

Úlohy pokrývají široké spektrum oblastí fyzikální chemie s důrazem na elektrochemii; já osobně bych navíc zařadil úlohu zjišťující nějakou elementární "fázovou" konstantu např. bod tání/varu, index lomu a pod.
RNDr. Jiří Zedník, Ph.D. [31-260], Practical Course in Physical Chemistry [MC260C45N, praktická cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 12.02.2009, 3. Year, Biochemie, Bachelor's
Bohužel jsme s Dr. Zedníkem měli komunikační problémy, co se týče porozumění daného problému. Měla jsem pocit, že Dr. Zedník studenty spíše mátl a občas i špatně poradil. Nejsem si úplně jistá, že by tak činil účelně, cíleně (nebo jak to říct...) :-(
Ale i tak děkuji za věnovaný čas.
Student has disallowed display of personal data, 17.02.2010, 3. Year, Chemie, Bachelor's
U některých úloh se skoro každá ze skupin dopouštěla stejných chyb.Stálo by za to, na tyto chyby už od začátku upozornit, případně, aby se varování objevilo v návodech.
Student has disallowed display of personal data, 05.06.2012, 3. Year, Chemie, Bachelor's
Dvojice pánů Zedník-Matějíček vytvořila dobrou atmosféru v praktiku, ochotně zodpovídali dotazy, náročnější úseky úloh s námi prošli, popř. poradili. Člověk tam rád chodil, nemusel se stresovat, a to vše při zachování důslednosti a nároků úloh i testů.
doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. [31-260], Practical Course in Physical Chemistry [MC260C45N, laboratorní práce]
Student has disallowed display of personal data, 25.02.2007, 3. Year, Biochemie, Bachelor's
Praktika jsou vcelku zajimava. Clovek prakticky pouzije to co se behem minulych dvou semestru naucil (coz se zase tak casto nestava).
doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. [31-260], Practical Course in Physical Chemistry [MC260C45N, praktická cvičení]
Student has disallowed display of personal data, 12.02.2009, 3. Year, Biochemie, Bachelor's
Dle mého názoru jsou tato praktika zábavná a užitečná. Člověk si věci ujasní a upřesní. Je mi jen líto, že hodnocení protokolů nebylo vůči ostatním skupinám (které neměly Dr. Zuskovou) spravedlivé. Vím o množství případů, ve kterých byl lidem vrácen protokol Dr. Zuskovou za určitou chybu (= 0 bodů/ protokol), ale stejná chyba byla uznána v jiných praktikách (rozuměno s jinými vyučujícími), popř. studenti měli u jiných vyučujících často možnost opravit si chybu na místě, ale bod dostali.
Dále mě mrzí věty jako:"Já bych vám to uznal, ale Dr. Zusková by vám to asi neuznala, tak vám to asi (raději) neuznám..."
Chtěla bych jen spravedlivé a rovnocenné hodnocení protokolů pro všechny skupiny.
Jinak Dr. Zuskové děkuji, opravdu se mi praktika líbily a úlohy byly vhodně vybrány (i kryoskopie :-D).
Student has disallowed display of personal data, 18.02.2010, 3. Year, Biochemie, Bachelor's
Praktikum se neslo v duchu předchozích přednášek z Fyzikální chemie (b) I a II, na které úzce tematicky navazuje. Paní doktorka měla vše pečlivě připravené (návody k úlohám, potřebné přístroje, pomůcky a roztoky). Požadovala preciznost i od studentů. Zároveň ale mohla předpokládat, že studenti, kteří nebyli schopni pečlivé přípravy a alespoň základního logického myšlení, neprošli přes zkoušky z fyzikální chemie. I přes pověst "školního strašáka" byla vždy ochotná studentům pomoci. Zásady zpracovávání dat prosazované v tomto praktiku byly víc než pečlivě procvičeny, což uvítali i hodnotitelé protokolů z jiných předmětů. Přestože byla příprava na jednotlivé úkoly i na testy časově velice náročná, požadavky byly vždy přesně formulovány a v průběhu se neměnily. Paní doktorka Zusková dokazuje, že je možné skloubit odborné znalosti i pedagogické nadání, což pro mnohé přednášejících na PřF není samozřejmostí.
Mně osobně tento způsob práce v praktiku vyhovoval.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html