InquiryInquiry(version: 716)
Data collection is currently not allowed (PřF)
   Login via CAS
 • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. [31-230], Toxicology [MC230P32, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 15.09.2005, 3. Year, Fyzikální chemie, Master's
V prezentaci jsou občas matematické chyby (na logaritmické škále hodnota 0 apod.), které se vloudí i do mluveného projevu. Musím se přiznat, že jsem byl jen na 50 % přednášek, zejména závěrečný přehled látek mě moc nelákal. Zkouška mohla být nápaditější. Testy opakovaně sestavované z téhož úzkého okruhu otázek se omrzí. Musím se přiznat, že jsem o naprosté většině otázek věděl dopředu (dělal jsem až pozdější termín). Změna vyučujícího přednášce určitě prospěla zejména co se projevu týče, tomu není teď co vytknout. Velice oceňuji dostupnost prezentace na webu. Toxikologie jako obor mě vždy bavila a vyučující můj zájem o toxikologii ještě o něco prohloubil.
Student has disallowed display of personal data, 10.07.2006, 2. Year, Ekologie a ochrana prostředí, Bachelor's
přednášku si nepředstavuji tak, že vyučující přečte své prezentace
 • Vážená kolegyně, nedomnívám se, že jsem pouze "četl" své presentace. Řadu informací jsem doplňoval mimo promítaný text a obrázky. Je ale samozřejmé, že v části věnované speciální (systematické) toxikologii se nemohu vyhnout opakování faktů promítaných na presentaci. Jistě by se dalo vypustit mnoho textu z presentací a promítat pouze obrázky, ale pak by posluchyči byli nuceni si celou přednášku zapisovat a nevěnovali by pozornost výkladu. S díky za Váš názor Karel Nesměrák.

  Karel Nesměrák, Ph.D.
  Student has disallowed display of personal data, 01.10.2007, 3. Year, Biochemie, Bachelor's
  Toxikologie byla pro mě velmi přínosným předmětem. Zdálo se mi, že přednáška je vedena tak, aby nás naučila základní principy toho, jak předcházet případné otravě a dále jaké faktory ji ovlivňují, na co si dávat při práci pozor apod. Pro chemika určitě důležité.
  Přednášky byly jasně strukturovány, na každou hodinu připadalo určité téma z toxikologie. Jako literatura sloužily pdf. soubory z přednášek umístěné na internetu.
  Zkouška byla sice obtížná, avšak obsahovala pouze věci z přednášek. Základ byl v tom, co pan Nesměrák při přednáškách mnohokrát zmiňoval a zdůrazňoval.
  Student has disallowed display of personal data, 04.02.2008, 2. Year, Klinická a toxikologická analýza, Bachelor's
  Bylo by lepší, kdyby materiály k přednáškám byly poskytovány třeba jen den předem, abysme si při přednáškách mohli vpisovat další poznámky přímo do textu. Když jsme materiály dostali až večer po přednášce, bylo těžké přiřadit poznámky přesně tam, kam bylo určeno
  Student has disallowed display of personal data, 27.02.2008, 2. Year, Biochemie, Bachelor's
  Zvlášť nepochopitelné pro mě bylo proč přednášky se objevovaly na internetu a po jejich proběhnutí. Mě osobně a mnoho dalších to od návštevy přednášky odradilo, protože díky vysoké rychlosti něšlo vše stihnout zapsat. Případné vpisování do podkladů by bylo efektivnější.
  Student has disallowed display of personal data, 13.03.2008, 2. Year, Klinická a toxikologická analýza, Bachelor's
  neadekvátní hodnocení dvěma kredity tak obsáhlé učivo
  Student has disallowed display of personal data, 20.06.2008, 2. Year, Biochemie, Bachelor's
  Souhlasím s ostatními, že podklady předem by měly větší smysl. Mám ráda černý humor, ale občas ho bylo až přespříliš. Ale zase to většinou zaujalo.
  Student has disallowed display of personal data, 25.06.2008, 2. Year, Biochemie, Bachelor's
  Velmi zajímavá přednáška, občas doplněná velmi zajímavým faktem, případně vtípkem. Rozsah učiva je však neúměrný dvoukreditovému předmětu. Tento Předmět by si opravdu zasloužil více kreditů
  Student has disallowed display of personal data, 05.02.2009, 2. Year, Chemie, Bachelor's
  Při zkoušce jsme měli na 30 otázek 40 minut. Připravovala jsem se na ní myslím svědomitě a proto jsem nestihla zodpovědět všechny otázky a můj výsledek je za 3. Tento systém zkoušení je nespravedlivý k lidem, kteří mají znalosti a chtějí je uplatnit. Výuka byla dobrá, předmět mě bavil a průběh zkoušky mě zklamal. Myslela jsem, že snaha se cení a né trestá.
  Student has disallowed display of personal data, 23.02.2009, 2. Year, Biochemie, Bachelor's
  Hluboce podkreditováno.. Ve srovnání s ostatními zkouškami (např. s analytickou chemií I+IIb - 8kreditů), jsou dva kredity za toxikologii opravdu velmi povedeným vtipem. 0=)
  Student has disallowed display of personal data, 08.09.2009, 2. Year, Biochemie, Bachelor's
  Na zkouškový test bylo dle mého názoru velmi málo času, což byla škoda, jelikož jsem nemohla zúročit všechny své vědomosti, protože jsem je v daném časovém limitu prostě nestihla do testu napsat. Podobný problém měla i většina dalších studentů, možná by tedy bylo dobré nechat na test více času, aby i pomalu píšící studenti mohli získat lepší známku.
  Student has disallowed display of personal data, 07.02.2010, 2. Year, Klinická a toxikologická analýza, Bachelor's
  Myslím, že sylabus přednášky byl příliš přesně naplánován. V důsledku odpadnutí jedné přednášky pak byly ty ostatní velice nahuštěné. Podle mě by prospěl větší důraz na první polovinu sylabu - úvod, toxikokinetiku a toxikodynamiku, expozici,... Pročíst a naučit se toxické účinky jednotlivých prvků zvládneme jako studenti snad sami. Možná by prospělo věnovat trochu více pozornosti toxikologii organických látek - např. s plasty, organickými polutanty a léčivy se setkáváme prakticky každý den. Jinak je mi líto, že ze sylabu vypadly přírodní toxiny.
  Pozn: Toto hodnocení píši ještě před zkouškou.
  Student has disallowed display of personal data, 23.02.2010, 2. Year, Chemie, Bachelor's
  "Hlášky" zaznívající na přednáškách přispěly k zapamatování některých informací a velice pobavily, škoda že jich nebylo více. Přesto, že učí předmět, který zdá se býti nudný, snaží se jej oživit.
  Student has disallowed display of personal data, 11.02.2011, 2. Year, Chemie, Bachelor's
  NA zkouškový test bylo málo času, chtělo by to o 10-15 minut déle, nebo snížit počet otázek.
  Student has disallowed display of personal data, 17.01.2012, 2. Year, Biochemie, Bachelor's
  Jako studentovi biochemie mi přišel tento předmět velmi strohý. Chápu, že tento předmět musí absolvovat všichni studenti chemických odborů, ale velmi by mě potešilo, kdyby byla alespoň toxikologie přednášena na vyšší úrovni pro studenty biochemie(ovšem po absolvovaní přednášek z biochemie).
  Student has disallowed display of personal data, 17.09.2013, 2. Year, Chemie, Bachelor's
  Velmi kvalitní přednáška. Přednášejícímu se podařilo vytvořit věcný a ucelený přehled Toxikologie v maximálním rozsahu, který časová dotace dovoluje. Svým přednesem dokáže posluchače zaujmout. Přednášku příjemně zlehčující jsou občasné zmínky o výskytu xenobiotik v uměleckých dílech.
   
  Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html