InquiryInquiry(version: 716)
Data collection is currently not allowed (PřF)
   Login via CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Both semesters.
Suggestions to education (Both semesters)
  
Course: Department:
Type:
When the course guarantor is selected, comments will be displayed regarding his/her teaching performance as well as that of all the other teachers teaching the course. If a teacher who is not the course guarantor is selected, only comments related to his/her teaching will be displayed.
doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc. [31-140], Virology - systems on molecular level [MB140P81, přednáška]
Student has disallowed display of personal data, 15.07.2008, 3. Year, Biologie, Bachelor's
Myslím, že pokud je písemný test hodnocen dle nějaké bodové škály, měl by člověk dopředu vědět, že pokud jeho výkon bude na hranici, dojde na ústní přezkoušení. A ne se to dozvědět ve chvíli, kdy si jde zapsat známku do indexu.
Student has disallowed display of personal data, 17.02.2009, 2. Year, Biologie, Bachelor's
Myslím, že tato přednáška byla nejlepší z přednášek, které jsem měl v tomto semestru. Velmi zajímavé.
Student has disallowed display of personal data, 25.09.2009, 3. Year, Speciální chemicko-biologické obory, Bachelor's
Perfektní přednáška nabitá informacemi, díky které mě virologie začala skutečně bavit a zajímat.
Student has disallowed display of personal data, 29.04.2015, 2. Year, Biochemie, Master's (post-Bachelor)
Virologii doc. Forstové hodnotím velmi kladně. Na přednáškách jsem téměř nechyběl, protože přednes paní docentky byl poutavý a každý dotaz byl zodpovězen s maximální péčí. Tento předmět není jednoduchý z důvodů velkého množství učebních materiálů, avšak pro nadšence této oblasti biologie toto není nezdolatelná překážka.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html